Skip to main content

​Sju nominerade till Lindesbergs kommuns kulturstipendium 2019

Nyhet   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

Petra Holm (Linde ridskola) och Lena Ehnvik (operasolist) fick 2018 års föreningsledarstipendium respektive kulturstipendium.

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun har fått in sju nomineringar till 2019 års kulturstipendium, två nomineringar till 2019 års föreningsledarstipendium och en nominering till 2019 års byggnadspris. På tisdag (12 mars) avgör Tillväxtutskottet vilka av de nominerade som får ta emot stipendierna på Nationaldagen 6 juni.

Kulturstipendium 2019: Tillväxtutskottet är stipendienämnd för kulturstipendiet som delas ut varje år. Enligt reglementet delas Lindesbergs kommuns kulturstipendium till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. Kulturstipendiet kan delas ut till person som är bosatt eller född i, eller har särskild anknytning till Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen. Den årliga stipendiesumman uppgår till 10.000 kronor.

  • Tillväxtutskottet har fått in sju nomineringar till 2019 års kulturstipendium.

Föreningsledarstipendium 2019: Tillväxtutskottet är stipendienämnd för föreningsledarstipendiet som delas ut varje år. Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium delas ut till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang. Stipendiet delas ut till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen. Den årliga stipendiesumman uppgår till 10.000 kr.

  • Tillväxtutskottet har fått in två nomineringar till 2019 års föreningsledarstipendium.

Byggnadspris 2019: Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut årligen. Pristagaren utses av en jury som består av tillväxtutskottet tillsammans med kommunens stadsarkitekt. Enligt reglemente för Lindesbergs kommuns byggnadspris delas det ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk. Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön. Den årliga prissumman uppgår till 10.000 kr.

  • Tillväxtutskottet har fått in en nominering till 2019 års Byggnadspris.

.......................................................

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun ansvarar för bland annat vuxenutbildning, arbetsmarknad, kommunala kultur- och fritidsverksamheten, näringslivsutveckling och turism. Förutom dessa områden ansvarar tillväxtuskottet även för flyktingmottagande, biblioteksverksamhet, konsumentrådgivning, landsbygdsutveckling, mark och exploatering samt infrastruktur.

Ledamöter i Tillväxtutskottet: Irja Gustavsson, ordförande (S); Nafih Mawlod (S); Jonas Kleber, v ordförande (C); Fredrik Vessling (V); Pär-Ove Lindqvist (M); Jan Hansson(M); Jari Mehtäläinen (SD)

Ersättare i Tillväxtutskottet: JoacimHermansson (S); JohnOmoomian (S); Maria-PiaKarlsson( C); Ulf Axelsson (V); Markus Lundin (KD); Inger Griberg (MP); AmandaFunk (SD).