Skip to main content

Skapande elever i Lindesberg ställer ut i Galleri Konstrummet

Nyhet   •   Maj 25, 2016 08:00 CEST

"Skapande skola" är den nya utställning i Galleri Konstrummet på Lindesbergs stadsbibliotek som visas 28 maj-14 juni med vernissage på lördag 28 maj kl 12-14.

Sedan 2008 samarbetar Tillväxtförvaltningens kulturenhet med Barn- och utbildningsförvaltningen om kulturutbudet i skolan. Under flera år har Lindesberg kommuns skolor fått statligt bidrag från Kulturrådet för att:”Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor".

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.”

"Det vill vi hylla genom att visa upp en del av det som producerats under läsåret 2015-2016", skriver kultursekreterare Sara Sporre i ett pressmeddelanden.