Skip to main content

Stipendier att söka för unga

Nyhet   •   Jan 14, 2016 09:00 CET

Du som är 13-25 år kan söka upp till 6.000 kr för att genomföra ett kulturarrangemang inom musik, dans, teater, konst, film, poesi eller något annat genom Ung peng i Örebro län. Du som är under 20 år kan söka Lindesbergs kommuns resestipendium på upp till 10.000 kr.

Ung peng i Örebro län är ett samarbete mellan Region Örebro län och följande av länets kommuner: Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Ung peng i Örebro län är ett stipendium som ska uppmuntra och stötta ungdomar som vill genomföra arrangemang/aktiviteter för i första hand personer i åldrarna 13-25 år.

Vem kan söka? Du som är 13-25 år och bosatt i Örebro län kan söka. Du som söker ska vara den som i huvudsak står för idé samt genomför arrangemanget. Enskilda personer, grupper eller ungdomsföreningar kan söka. I vissa fall krävs att du ska vara myndig, till exempel om polistillstånd behövs.

När kan man söka? Bidraget kan sökas när som helst under året. Ansökan ska göras senast en månad innan genomförandet. Det är möjligt att söka flera gånger samma år. 

Resestipendium för dig under 20 år: Kommunstyrelsen i Lindesberg välkomnar ungdomar under 20 år att söka årets resestipendium. Avsikten med stipendiet är att främja utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter i avsikt att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara Lindesbergs kommun, Kommunstyrelsens kansli, 711 80 Lindesberg, kommun@lindesberg.se, tillhanda senast den 1 mars 2015.

Att tänka på för dig som vill söka: Stipendiet kan delas ut dels till ungdom under 20 år som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år som är verksamma i kommunen. Stipendiet gäller resor i Europa och resor till kommunens vänorter prioriteras. Stipendiesumman uppgår till 10.000 kronor, denna kan komma att delas mellan flera sökande.