Skip to main content

"Stripa gruvmiljö - exempel på kulturmiljö som framgångsmotor"

Nyhet   •   Jan 11, 2017 08:00 CET

Under åren 2014-2016 har Riksantikvarieämbetet haft regeringens uppdrag att utveckla, samla och sprida goda exempel. Den 1 februari presenteras arbetet på en inspirationsdag i Stockholm för strategisk samhällsutveckling och tillväxt. Temat är ”Kulturmiljö som framgångsmotor - att vistas, verka och växa i" och ett av exemplen som presenteras är Stripa gruvmiljö.

Konferensen är indelad i fyra programblock som på olika sätt lyfter fram kulturmiljö som attraktivitet för livsmiljö, för människor att besöka och för att utveckla sin näring i. Med Bergslagens gruvmiljöer som utgångspunkt ger Riksantikvarieämbetet exempel på hur kulturhistoriska värden är en kreativ kraft i samhället, idag och i framtiden.

Åsa Jonsson-Carlsson (Stripa Gruvmiljö) och Jan Stagenmark (Husbyringen) deltar tillsammans med Eva Sandberg och Lena Malmström (Centrum för naturvägledning) i programblocket "Besöka - produktutveckling" - om hur arbetet påverkat platserna och skapat engagemang för både besökare och i besöksmålsutvecklingen.

Med metoder för tematisk interpretation (idén om förflyttning från faktarelaterad förmedling till meningsskapande sammanhang) har Riksantikvarieämbetet prövat att utveckla mer attraktiva produkter och tjänster. I delprojektet har Centrum för naturvägledning (CNV) lett fem utvecklingsprojekt vid Bergslagssatningens besökshistoriska centrum: Avestaverken, Husbyringen, Högbo bruk, Långban gruv- och kulturby och Stripa gruvmiljö.

På inspirationsdagen deltar även Peter DeBrine från Unescos världsarvscenter i Paris som berättar om de vägledningar för hållbar turism som Unesco tagit fram.