Skip to main content

Tidens rörelser - temat för Kulturarvsdagen 2016

Nyhet   •   Jul 12, 2016 08:00 CEST

Temat för Kulturarvsdagen 2016 är Tidens rörelser - om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer. I år firas Kulturarvsdagen i Sverige den 11 september med lokala arrangemang över hela landet - bland annat i Lindesbergs kommun. Evenemanget startar redan den 9–10 september med Lilla Kulturarvsdagen som är öppen för alla men främst med aktiviteter som särskilt vänder sig till barn och ungdomar.

I Lindesbergs kommun firas Kulturarvsdagen av Linde Fornminnes- och Hembygdsförening i Munkhyttans gamla skola samt av ABF, Wedevåg Hembygdsförening och Wedevåg-Kvarnbacka Byalag i Wedevågs Teater:

En skoldag för 100 år sedan: Vi får uppleva en skoldag för 100 år sedan med skolmiljön, böckerna, planscherna och lärarinnan som visar hur vi använder hartassen, bläckhornet och stålpennan. Läs mer >>

Wedevågs Teater var folkbildare: En skärmutställning beskriver teaterns tidsfaser när egna "fasta grupper” repeterat och framfört uppsättningar från scenen åren 1923-1963. Från 1993 erbjöds Riks- och Länsteatern samt alla turnerande grupper ”plats på scenen”. Författaren Fredrik Cederborg gestaltas av en skådespelare, hornmusikkåren från Frövifors deltar liksom Sparres karoliner. Wedevågs Teater firar 100-årsjubileum 2017. Läs mer >>

  • Söndagen den 11 september kl 14:00 - 16:00
  • Wedevågs Teater ligger efter Länsväg 249 i Vedevåg.
  • Arrangörer: ABF, Wedevåg Hembygdsförening och Wedevåg-Kvarnbacka Byalag.


Om Kulturarvsdagen

Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Vid olika lokala arrangemang runt om i landet visas kulturmiljöer, kulturlandskap och kulturhistoriskt intressanta byggnader och anläggningar och berättar historierna kring dessa. Alla som vill är välkomna att medverka med arrangemang dit allmänheten bjuds in till besök och guidning.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare. Redan 1984 genomfördes Historic Monuments Open Day i Frankrike. Detta initiativ spred sig snart till bland annat Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. 1988 anordnade Sverige sitt första ”Öppet hus” som det då kallades. Europarådet instiftade European Heritage Days 1991. Samtliga Europarådets medlemsstater deltar i European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare till mer än 30.000 lokala evenemang.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för de Europeiska kulturarvsdagarna i Sverige i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och från 2014 även med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Årets tema för Kulturarvsdagen: Tidens rörelser

Temat för Kulturarvsdagen 2016 är Tidens rörelser - om den viktiga roll som samhällen, föreningar och andra grupper i alla tider haft i att tillvarata och utveckla kulturarv och kulturmiljöer.

Det kan handla om allt från folkrörelser till andra gemenskaper som drivit på och format samhällets utveckling och värderingar. Bland exemplen finns kvinnorörelsen, arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, scoutrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, musik- och teaterrörelser och förstås hembygdsrörelsen som i år firar 100 år. Det kan även handla om händelser där tillfälliga rörelser eller enskilda människor med ett starkt engagemang har påverkat sin omvärld, såsom kring mänskliga rättigheter, demokratifrågor och bevarandefrågor. Starka rörelser som varit, och är, angelägna för människor i olika tider.

.....................................................................

Läs mer om kulturarv:

.....................................................................

Riksantikvarien: Vi är alla jämlikar inför det förflutna
Lars Amréus, riksantikvarie, skriver debattartikel i Dagens Samhälle (11 juli 2016): "Den som vill bygga ett samhälle som håller ihop har inte råd att blunda för kulturarvets kraft. Kulturarv är ett kraftfullt verktyg som kan användas såväl för att ena och överbrygga, som för att splittra och stänga ute". Läs mer >>

Kulturministern: Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop
Regeringen planerar att lämna en proposition om kulturarvsfrågor till riksdagen. I bred dialog med olika aktörer arbetar regeringen för att forma en kulturarvspolitik för ett Sverige där många berättelser ryms och olika röster hörs. Det gemensamma kulturarvet är i ständig utveckling och formas av människor tillsammans. Under hela 2016 kommer kulturarvsfrågor att uppmärksammas och diskuteras vid många av Kulturdepartementets utåtriktade aktiviteter. Läs mer >>