Skip to main content

​Tillväxtutskottet informerades om museiverksamheten

Nyhet   •   Mar 07, 2018 21:00 CET

Flytten av och själva museiföremålen tillgängliggörs genom bilder och korta texter på Instagram, @kulturenhetenlinde.

”I princip är alla museiföremål som skall flyttas från Stripa gruvmiljö nu flyttade - bara en del efterarbete återstår i Stripa”, förklarade kulturchef Kristina Öster när hon informerade tillväxtutskottet om museiverksamheten i Lindesbergs kommun.

Sedan några år finns ett beslut om att tömma Stripa på de museiföremål som inte är gruvrelaterade. I stället har de flyttats till magasin på Skinnarbacken i Lindesberg och i Vedevåg.

”När flytten nu är genomförd kan större fokus läggas på vård och förtecknande av föremålen. Dokumentationsarbetet tar tid men ger mycket kunskap och en bra grund för fortsatt verksamhet. En viktig fråga är att utforma en samlingspolicy. Samtidigt prövas annorlunda sätt att tillgängliggöra museiföremålen på olika platser i samhället”, skriver Kristina Öster.

Läget för museiverksamheten i korthet:

  • I princip är alla museiföremål som skall flyttas från Stripa gruvmiljö nu flyttade - bara en del efterarbete återstår i Stripa.
  • Nya hyreskontrakt håller på att upprättas med Besök Linde AB.
  • Museipersonalen samverkar med personalen på Besök Linde AB i Stripa bland annat med utbildning och rådgivning inom musei- och kulturarvsområdet.
  • Gruvrelaterade föremål som till exempel lok och dressin har sedan tidigare flyttats till Stripa där de ställs ut och förstärker besöksmålet.
  • Flytten av och själva museiföremålen tillgängliggörs genom bilder och korta texter på Instagram, @kulturenhetenlinde.
  • Ett stort arbete med vård och katalogisering med mera återstår med museiföremålen. En samlingspolicy behöver utformas.
  • Det finns olika planer för hur museiföremål i framtiden ska kunna tillgängliggöras - exempelvis på biblioteket i Lindesberg och på bokbussen och genom vandringsutställningar.
  • Kommunens kulturarv synliggörs även genom olika metoder som exempelvis att berätta om gravvårdar eller etnologisk dokumentation.

Källa: Underlag ”Uppdatering av museiverksamheten” till tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun.