Skip to main content

Turlistan för Lindesbergs turistbåt M/S Råsvalen nu klar

Nyhet   •   Jun 19, 2014 08:00 CEST

Turlistan för Lindesbergs turistbåt M/S Råsvalen sommaren 2014 (24 juni - 17 augusti) är nu klar och publicerad på turistbåtens hemsida - www.msrasvalen.se.

M/S Råsvalen avgår om inget annat anges alltid från Kyrkbryggan i Lindesberg. 1,5 timmars rundtur går genom Lindesjön och Botten ån. 2 timmars-turen går till Kalmarslund och vänder (båten kan inte lägga till vid Kalmarslund). 3 timmars-turen går till Gusselby Annorlunda och vänder. Båten stannar vid S Lövåsen för av- och påstidning. 

Se filmen om M/S Råsvalen av Rolf Karlsson (Bildmakarna Media): 

Fakta om M/S Råsvalen

M/S Råsvalen ägs och förs i trafik av Lindesbergs Turistbåtförening. Starten för verksamheten skedde hösten 1994, då tre entusiaster började planera och söka efter ett lämpligt objekt att bygga om till en turistbåt. I januari 1995 fann de en gammal timmerbogserare i Sollentuna. Den köptes och transporterades till Lindesberg, där förberedelserna för dess ombyggnad omedelbart sattes igång.I februari 1995 bildades Lindesbergs Turistbåtförening. Vid bildandet fick föreningen 50 medlemmar, ett halvår senare var man uppe i över 400. Efter några månader kunde "Råsvalen", som båten döpts till, ställas upp på varv i Rya, söder om Lindesberg. I juni 1996 var det dags för invigning. Då Råsvalen ännu inte var godkänd för passagerartrafik kunde den bara användas för mindre sällskap den första sommaren. I juni 1997 godkändes Råsvalen av Sjöfartsverket, och så var trafiken i gång.

M/S Råsvalen är byggd på Wennbergs Mekaniska Verkstad 1914, som timmerbogserare. M/S Råsvalen får ta 20 passagerare i salongen samt 5 på fördäck. Båten besiktigas regelbundet av Sjöfartsverket.