Skip to main content

Två från Lindesberg vann deltagarpass till Folk och Kultur

Nyhet   •   Jan 28, 2018 08:00 CET

Vilka är de viktigaste framtida kulturpolitiska frågorna enligt dig? Genom att svara på den frågan har Anna-Lena Karlsson (Lindesbergs Filmstudio) och Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur/lindekultur.se) vunnit var sitt deltagarpass till Folk och Kultur - ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige som hålls för första gången 7-10 februari i Eskilstuna.

Folk och Kultur (folkochkultur.se) är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former och inom alla politikområden - "ett kulturens motsvarighet till Folk och Försvar" eller "ett Almedalen för kulturen". Folk och Kultur är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna - med en scen för konstnärliga upplevelser. 2018 är valår och syftet med årets konvent är att sätta kulturpolitiken på agendan.

Viktiga kulturpolitiska frågor

Genom att dela med sig av sina tankar om viktiga framtida kulturpolitiska frågor deltog bland annat Anna-Lena Karlsson och Sven Carlsson i utlottningen av deltagarpass till en valfri dag under Folk och Kultur 7-10 februari i Eskilstuna.

Så här skrev Anna-Lena Karlsson: ”Anser att det är av största vikt att regionala medel sprids ut över hela regionen och att länsmusiken, länsteatern, länsmuseet mm finns för oss alla”.

Så här skrev Sven Carlsson: ”Om kulturen ska ha en framtid i hela landet gäller det att slå vakt om den kommunala kulturpolitiken - därför är det viktigt att en kommun ska ha en kulturnämnd med kunskap om och engagemang för de kulturpolitiska frågorna”.

Vad tycker DU är viktigt inför valet?

Vilka är de viktigaste kulturpolitiska frågorna i Lindesbergs kommun enligt dig inför valet i september 2018? Skicka in dina tankar till info@lindekultur.se och ange om du vill att de publiceras! Om så är fallet måste du ange namn.

Kulturpolitiska frågor inför valet 2018


Syftet med årets konvent är att sätta kulturpolitiken på agendan inför valet i höst - nationellt, regionalt och lokalt genom totalt över 200 programpunkter under de fyra dagarna. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger Folk och Kultur 2018 och talar om kulturen utifrån ett nationellt perspektiv. Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.

Program: Folk och Kultur presenterar under fyra dagar (7-10 februari) över 200 programpunkter - seminarier, workshops, föreställningar och utställningar. Genom att köpa ett deltagarpasset har du tillgång till hela konventet. Deltagarpass kostar 1.575 kr för 1 dag, 2.250 kr för 2 dagar och 3.125 kr för 4 dagar.

Utställartorget är konventets hjärta - en mötesplats där besökarna kan skapa nya kontakter, få inspiration och ny kunskap. Här kommer du att kunna möta kulturbranschen, politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet. Alltid fri entré till Utställartorget!