Skip to main content

​Vem ska bli årets kulturstipendiat i Lindesberg?

Nyhet   •   Apr 12, 2018 08:15 CEST

Under Nationaldagsfirandet i Lindesberg 6 juni delas två stipendier och ett pris ut av Lindesbergs kommun. Nu söks kandidater till Kulturstipendiet, Föreningsledarstipendiet och Byggnadsvårdspriset. Alla har möjlighet att söka eller nominera personer. Skicka din ansökan eller nominering till kulturkontoret@lindesberg.se innan den 24 april 2018.

”Lindesbergs kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. Kulturstipendiet kan utdelas till person som är bosatt eller född i, eller har särskild anknytning till Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen”, heter det i det nya och reviderade reglementet för stipendiet.

Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare mer än en gång - se nedan vilka som redan fått stipendiet.

Lindesbergs kultur- och fritidsförvaltning har sedan 1986 delat ut stipendier i samband med nationaldagen - ett kulturstipendium på 10.000 kr, ett byggnadsvårdsstipendium på 10.000 kr, ett stipendium för årets eldsjäl på 10.000 kr och ett föreningsledarstipendium på ett belopp som kommunfullmäktige anvisar. Tillväxtförvaltningen ville slå samman stipendiesummorna för de nuvarande stipendierna och istället inrätta ett utvecklingsstipendium för unga (18-30 år) på 30.000 kr per år - men så blev inte fallet. Stipendiet för årets eldsjäl delas ut i annat sammanhang.

Lindesbergs kommuns föreningsledarstipendium utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang. Stipendiet ska utdelas till person eller grupp som är verksamma inom föreningslivet i Lindesbergs kommun. Utskottet bör eftersträva lika fördelning mellan könen. Den årliga stipendiesumman uppgår till 10 000 kr. Stipendiet kan ej utgå till samma mottagare mer än en gång.

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk. Priset ska utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.

Tidigare kulturstipendiater i Lindesbergs kommun:

 • 1986 Britt-Inger Haenflein, Guldsmedshyttan / Olle Lindberg, Lindesberg (för sitt arbete för ungdomsföreningen MÖG, Musik Över Gränserna)
 • 1987 Konstnären Nick Furderer, Lindesberg / Sven-Olof Axelsson, Fellingsbro (fotodokumentation av bygd och natur)
 • 1988 Keramikern Gunilla Dovsten, Lindesberg / Folke Wennberg, Storå (dokumentation av folklivet i Hammarbacksområdet)
 • 1989 Gun-Britt Wilhelmsson, Lindesberg / Arpad Bikfalvy, Lindesberg
 • 1990 Arne Johnsson, Lindesberg - författare
 • 1991 Musikern Thomas Lundkvist, Spannarboda/Stockholm
 • 1992 Filmaren Nina Hedenius, Löa
 • 1993 Konstnären Thomas Rydén, Lindesberg / Konstnärinnan Ingnela Wik-Wilhelmson, Nyckelby
 • 1994 Musikern Anders Borg, Garphyttan, Lindesberg
 • 1995 Ann-Christin Wassberg, Lindesberg
 • 1996 Förf. Åke Åkesson, Fellingsbro
 • 1997 Bildkonstnären Hans Zättervall, Morskoga
 • 1998 Slöjdaren Karin Svärd, Lindesberg / Konstnären Allan Runefelt, Björkhyttan/Stockholm
 • 1999 Förf. Eva B. Magnusson, Lindesberg
 • 2000 Filmaren Lars Åby, Löa
 • 2001 Guldsmeden Johnny Karlsson, Guldsmedshyttan
 • 2002 Författaren Erik R. Lindström, Ramsberg
 • 2003 Musikern Per-Göran Schill, Örebro
 • 2004 Sofi Jeannin, London
 • 2005 Ingen utdelning (p g a köpstopp)
 • 2006 Stefan Jansson, Lindesberg
 • 2007 Silversmeden och folkmusikern Kajsa Karlsson, Guldsmedshyttan
 • 2008 Bild-, skulptur- och ordmakaren Monica Lehn Domnick, Lindesberg
 • 2009 Konstnär Mona Qvist Stenbeck, Lindesberg
 • 2010 Clas Thor, Astrid Lindén, Jan-Peter Lahall, Örebro
 • 2011 Kapell Malén, Camilla Malén Friman, Klas Friman, Anna Johansson, Gusselhyttan och Lindesberg
 • 2012 Jeanette Lindmark - musiker.
 • 2013 Börje Erlandsson - fotograf.
 • 2014 Madeleine Hessérus - författare
 • 2015 Tommy Lundholm - dirigent för Guldsmedshyttans musikkår.
 • 2016 Jesper Hugosson - lärare, musiker och verksam på flera olika scener.
 • 2017 Inget utdelning eftersom reglementet sågs över och skrevs om.