Skip to main content

Young Innovation HUB - något för Lindesberg?

Nyhet   •   Jul 14, 2016 08:00 CEST

Kan Young Innovation HUB bli ett Ungdomens hus i Lindesberg? Det frågar sig Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun som ett led i utredningen om ett Ungdomens hus i Lindesberg. 

Young Innovation HUB identifierar och utbildar unga ledare och förebilder till att skapa egna lokala mötesplatser (hubbar), communities och projekt där ekosystem av unga changemakers växer fram. I samarbete med Fryshuset har LP GROUP skapat ett koncept som är redo att spridas över Sverige och världen. Young Innovation HUB bygger på Fryshusets grunder – att unga gör, och vuxna möjliggör – och metoden är ungdomsdrivna fysiska mötesplatser, skapade för och av unga, där idéer, passioner, samarbete, utveckling och entreprenörskap står i fokus. 

Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun har gett förvaltningschefen Merit Israelsson i uppdrag att ta med frågan till ledningsgruppen för att få med de andra förvaltningarnas synpunkter på ett Ungdomens hus, och se vilka personer som finns inom kommunen som kan vara nyckelpersoner i ett sådant projekt. Förvaltningschefen får även i uppdrag att lyfta frågan med demokratiberedningens tjänstemän om det är möjligt att bjuda in LP GROUP till demokratidagen i augusti för att presentera konceptet Young Innovation HUB.

"Oreda i utredningen om Ungdomens hus"

Utifrån en motion från Linda Svahn (S) uppdrog kommunstyrelsen i september 2015 till tillväxtutskottet att samordna en utredning för ett Ungdomens hus i Lindesberg. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2015 att tillväxtutskottet skulle inkomma med en delrapport i maj 2016 som underlag för budget 2017.

Ordförande Irja Gustavsson (S) informerade utskottet vid sammanträdet i maj 2016 om att "det är oreda i uppdraget och flera personer inom olika förvaltningar arbetar med samma uppdrag, vilket inte var tanken från början". Ett underlag inför budget 2017 kunde därför inte finnas färdigt vilket innebar att utskottet behövde mer tid för att slutföra uppdraget.

Tillväxtutskottet beslutade i maj 2016 att uppdra till förvaltningen att ta fram en delrapport om var i processen projektet befinner sig och vilka hinder som finns. Rapporten redovisades på utskottets möte i juni där också Linda Svahn (S) informerade om Young Innovation HUB - ett projekt som identifierar och utbildar unga ledare och förebilder till att skapa egna lokala mötesplatser (hubbar), som kompletterar gymnasieskolan och fokuserar på ungas drivkraft och möjlighet att skapa sin egna framtid genom entreprenöriellt lärande och nätverkande.