Skip to main content

Bli en del av Nätverket Lindekultur - lite mer formellt

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2016 09:00 CEST

Tillsammans stärker vi kulturlivet i Lindesberg - och ju fler som ställer sig bakom detta, desto starkare bli nätverket.

Efter mer än två år som ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun blir Nätverket Lindekultur nu lite mer formellt - dels för att tydliggöra vilka som står bakom nätverket; dels för att tydligare visa det levande och breda kulturliv som finns i Lindesberg. 

Därför inbjuds alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun att ställa sig bakom Nätverket Lindekultur på ett lite mer formellt sätt genom en enkel "anslutningsanmälan" till nätverket via e-post till info@lindekultur.se (med uppgift om vem anmälan avser och era kontaktuppgifter).

Vad är Nätverket Lindekultur?

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun. Genom samverkan och samordning når vi samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg.

  • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
  • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
  • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

Vilka kan vara med i Nätverket Lindekultur?

Nätverket Lindekultur är till för alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun - kulturarenor, kulturföreningar/grupper och enskilda kulturaktörer:

Med kulturarenor menas offentliga, privata och ideella kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun (lokaler och verksamheter samt större återkommande evenemang etcetera).

  • Kulturarenor i Nätverket Lindekultur (april 2016): ● Akademibokhandeln Blombergska Bokhandeln ● Bergslagsspelen ● Frövifors Pappersbruksmuseum ● Kulturskolan Garnalia ● Lindeskolans Estetiska program ● Lindeskolans Musikteaterprojekt ● Perssons Magasin ● Svenska kyrkan: Linde bergslags församling

Med kulturföreningar/grupper menas ideella organisationer inom kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun:

  • Kulturföreningar/grupper i Nätverket Lindekultur (april 2016): : ● Bergslagernas Spelmansgille ● Damkören Akvileja ● Lindesbergs Filmstudio ● Lindesbergs Fotoklubb ● Lindesbergs Konstförening ● Lindesbergs Riksteaterförening ● Manskören Harmoni ● Kapell Malén ● STF Bergslagen

Med enskilda kulturaktörer menas aktiva utövare av kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun - såväl enskilda utövare som företag (som exempelvis konstnärer, musiker, formgivare, fotografer etcetera):

  • Enskilda kulturaktörer i Nätverket Lindekultur (april 2016): : ● Ann Björk ● Arne Johnsson ● Birgit Westmar ● Gunilla Dovsten ● Johan Wennman ● Johnny Karlsson ● Kajsa Karlsson ● Karin Smed-Gerdin ● Lars-Åke Smed ● Maria Lagerman ● Marianne Degerman ● Monica Lehn ● Pernilla Eriksson ● Rainer Hickisch ● Rolf Karlsson ● Sven Carlsson ● Stefan Jansson ● Thomas Rydén ● Thomas Lundkvist ● Åsa Falk

Till sektorn kulturella och kreativa verksamheter räknas Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film och foto, Konst, Kulturarv, Litteratur, Media, Mode, Musik, Måltid, Scenkonst, Slöjd och hantverk, Upplevelsebaserat lärande (enligt Tillväxtverket).

Vad innebär det att vara med i Nätverket Lindekultur?

Att vara med i Nätverket Lindekultur innebär att få tillgång till nätverkets tjänster för marknadsföring via nätverkets webbplatser, att få vara delaktig i planering och genomförande av dialogmöten och projekt för att utveckla kulturlivet i Lindesberg. 

Att vara med i Nätverket Lindekultur kostar ingenting och innebär inga krav på arbetsinsatser. Det enda som förväntas är att alla som är med bidrar till att marknadsföra nätverket och därmed sprida information om kulturlivet i Lindesberg på lämpliga sätt i sina respektive kanaler - exempelvis:

  • Att på sin egen webbplats eller andra informationskanaler ange att man ingår i Nätverket Lindekultur - gärna med länk till www.lindekultur.se;
  • Att sprida information om Nätverket Lindekultur genom att exempelvis ladda ned, skriva ut och anslå nätverkets affischer - se nedan (relaterat material);
  • Att sprida information om Nätverket Lindekultur dialogmöten genom att exempelvis ladda ned, skriva ut och anslå nätverkets inbjudningar - se nedan (relaterat material).

Tillsammans stärker vi kulturlivet i Lindesberg - och ju fler som ställer sig bakom detta, desto starkare bli nätverket.