Skip to main content

Föredrag om Stripakonflikten som fick en regering att avgå

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 08:00 CEST

Gunnar Norrman (Örebro) berättar på lördag (20 september) om Stripakonflikten - en facklig kamp vid Stripa Gruva 1925-1927 som fick en regering att avgå.

Föredraget arrangeras av Guldsmedshyttans Rödakorskrets med stöd av Studieförbundet Vuxenskolan lördag 20 september kl 15:00 i NTO-lokalen Stripa. Entre 50:- inkl ”stripare”, kaka och kaffe eller te.

"Vår önskan är att arrangera något som kan intressera ortsbor för att tacka för stöd och uppmuntran, som vi fått under årens lopp! Vi hoppas att detta gör det och att många kommer", skriver Guldsmedshyttans Rödakorskrets i sin inbjudan.

Stripakonflikten startade den 1 maj 1925 då det utbröt en strejk vid Stripa gruva. Merparten av gruvarbetarna i Stripa var organiserade i SAC. De krävde en löneökning med 25 procent. Arbetsgivaren gick inte med på kraven och strejk bröt ut. I oktober begärde gruvbolaget att arbetslöshetskommissionen skulle hänvisa arbetslösa gruvarbetare till arbete vid Stripa gruvfält, trots pågående konflikt. Kommissionen avslog först begäran, med motivering att lönen var lägre än normalt på orten. Arbetsgivaren återkom då och erbjöd en något högre lön. Kommissionen anvisade då femton arbetslösa till malmlastning. Beslutet överklagades till den socialdemokratiska regeringen, som upphävde kommissionens beslut den 21 maj 1927. De folkfrisinnades ledare C. G. Ekman verkade för att direktiven om arbetslöshetsbidrag förtydligades på ett sätt som i praktiken upphävde en kompromiss mellan partierna från 1922. Det tolkades av socialdemokraterna som ett premierande av strejkbryteri i vissa fall. Ekman lyckades samla borgerligheten så att båda kamrarna antog utlåtandet och den socialdemokratiska regeringen avgick därför den 7 juni 1926 och efterträddes av en liberalfolkfrisinnad minoritetsregering C. G. Ekman.