Skip to main content

Frågor att diskutera på mötet om lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2016 09:00 CET

Hur skulle Lindesberg kunna få del av mer regionala kulturpengar och mer regionalt kulturutbud? Skulle en kommunal kulturplan och en långsiktig plan för kulturlokaler i Lindesberg kunna bidra till detta?

Det är några av de frågor som kommer att diskuteras när Nätverket Lindekultur bjuder in till öppet samtalsmöte tisdag 26 januari kl 18:00 på Lindesbergs stadsbibliotek med representanter för Region Örebro län - Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor).

Nätverket Lindekultur är ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun. Genom samverkan och samordning vill nätverket nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg:

 • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
 • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
 • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

"Samtalsmötet den 26 januari är ett dialogmöte som vi hoppas ska leda fram till ett antal områden som vi tillsammans med lokala och regionala parter kan utveckla", säger Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur) som kommer att vara samtalsledare. "Målet är att kunna enas om några viktiga frågor som kan drivas vidare i projektform med externt stöd - exempelvis genom regionala utvecklingsmedel inom kulturområdet som finns för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur".

Kulturmedel och kulturutbud

Den regionala kulturplanen för 2016-2019 i Örebro län fungerar bland annat som en ansökan om statliga kulturmedel till aktörer inom samverkansmodellen och beskriver utvecklingsmål för den regionalt finansierade kulturen som ska erbjuda professionell kultur i hela länet.

Statliga kulturmedel i Örebro län (drygt 83 miljoner kronor 2014) går huvudsakligen till regionala kulturverksamheter som länsteatern, länsmusiken och länsmuseum. Enda lokala verksamheter som får statliga kulturmedel är Opera på Skäret i Ljusnarsbergs kommun (1,2 miljoner kronor 2014) och Stadra teater i Nora kommun (0,5 miljoner kronor 2014).

För 2016 har Region Örebro län fördelat drygt 45 miljoner regionala kulturkronor till länsövergripande föreningar, organisationer och studieförbund. Folkbildningen, där studieförbunden ingår, får över 18 miljoner kronor. Kulturföreningar och ungdomsorganisationer får tillsammans drygt 6 miljoner kronor och idrottsrörelsen får över 5 miljoner kronor. Enda bidragstagare i Lindesbergs kommun 2016 är Frövifors Pappersbruksmuseum i som får 256.000 kronor.

Frågor som Nätverket Lindekultur vill diskutera: 

 • Hur skulle Lindesberg kunna få del av mer regionala kulturpengarna?
 • Vad behövs för att Lindesberg skulle kunna få del av mer regionalt kulturutbud?

Utvecklingsmål för kulturen i länet

Den regionala kulturplanen för 2016-2019 i Örebro län anger ett antal utvecklingsmål för kulturen i länet - bland annat att alla människors rätt att ta del av kultur samt att inkluderingen i kulturlivet ska öka. 

Möjligheten att i hela länet ta del av professionell kultur (exempelvis dans, musik, teater, konst och museal verksamhet) ska stärkas genom lättrörlighet och utveckling av arrangörskap och kulturella mötesplatser i länet.

Kulturområden som lyfts fram som särskilt viktiga att utveckla vidare i ett första steg är dans, litteratur samt bild och form, liksom fortsatt utveckling av Örebro läns museum. Särskilda insatser ska också riktas för att forma en regional kulturgaranti i samverkan med länets kommuner. Denna innebär att varje barn i förskola och skola ska garanteras att, med tydligare systematik, få både uppleva och vara delaktigt i kulturupplevelser.

Frågor som Nätverket vill diskutera: 

 • Det finns statliga och regionala kulturplaner - behövs det en kulturplan för Lindesbergs kommun? Om så är fallet - hur skulle en sådan se ut och innehålla? 
 • Det finns stora behov av kultur- och föreningslokaler i Lindesberg - skulle en långsiktig plan för kulturlokaler i Lindesberg kunna bidra till att kommunen får del av mer regionala kulturpengarna och mer regionalt kulturutbud?

Samtal om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen

 • När: Tisdag 26 januari kl 18:00 - kom gärna tidigare för att se Försmak av Vinterspår i Konstrummet på biblioteket
 • Var: Lindesbergs stadsbibliotek - scenen på andra våningen

Medverkande:

 • Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn)
 • Rikard Åslund (områdeschef för Kultur och ideell sektor)
 • Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur) är samtalsledare

Program:

 • Välkommen och kort om Nätverket Lindekultur
 • Region Örebro län och kulturens plats i den nya organisationen - en kort introduktion
 • Den nya regionala kulturplanen 2016-19 - en kort allmän introduktion
 • Ekonomi - vad får Lindesberg idag och hur skulle vi kunna få större del av de statliga och regionala kulturpengarna?
 • Geografisk spridning av kulturaktiviteterna - vad får Lindesberg idag och hur skulle vi kunna få större del av det regionala kulturutbudet?
 • Det finns statliga och regionala kulturplaner - behövs det en kulturplan för Lindesbergs kommun?
 • Kulturlokaler - vad har Lindesberg idag och vad behövs för att vi ska kunna få större del av det regionala kulturutbudet?
 • Summering och diskussioner om hur vi (tillsammans) går vidare

Övrigt;

 • Mötet är öppet för alla som är intresserade av den regionala kulturplanen i allmänhet och det lokala kulturlivet i Lindesberg i synnerhet.
 • Mötet arrangeras av Nätverket Lindekultur med stöd av Lindesbergs kommuns tillväxtförvaltning (Lindesbergs stadsbibliotek) som står för lokal.

Varmt välkomna till ett intressant och spännande dialogmöte!