Skip to main content

​LindeDagen: 86 av 139 utställarplatser redan bokade

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2018 13:13 CET

Intresset för att presentera sig som utställare på LindeDagen är stort. Därför påminner arrangerande Lindesbergs Rotaryklubb att de som ännu inte anmält sig bör skynda sig. ”Vi har redan 86 av 139 utställarplatser bokade - därmed återstår 53 platser som kommer att fördelas i turordning”, meddelar Sven Carlsson (Lindesbergs Rotaryklubb) som är projektledare för LindeDagen 2018.

Lindesbergs Rotaryklubb gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Klubben gjorde det 2017 och gör det igen 2018 (onsdag 16 maj kl 16-20) som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.

Antalet utställarplatser begränsat

Utställarområdet kommer i år att vara mer koncentrerat än tidigare efter Strandpromenaden, på Loppholmarna och utanför Lindesberg Arena. Anledningen är dels önskemål från tidigare utställare, dels eftersom Strandpromenaden är avstängd i kvarteret Gåsen (fd Strandskolan) där bygge av bostäder pågår. Samtidigt kommer utställarplatserna att vara mer koncentrerade och tydligare markerade för att få så lite tomma utrymmen som möjligt mellan utställarna.

”Det innebär att antalet utställarplatser är begränsat varför det kommer att bli svårt att få in fler än ett 140-tal utställare”, förklarar Sven Carlsson.

Inbjudan till utställare

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs kommun inbjuds att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former på LindeDagen 2018:

LindeDagen har utvecklats till en populär och uppskattad folkfest i Lindesberg.

Företag och andra kommersiella verksamheter betalar en avgift på minst 3.000 kr som sponsorbidrag till vidareutvecklingen av generationsparken nedanför Församlingshemmet. Föreningar och andra ideella verksamhet deltar kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra med sponsorbidrag.

LindeDagen 2918 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb med ekonomiskt stöd för genomförande och marknadsföring från Lindesbergs kommun, de kommunala bolagen (LIBO, LindeEnergi, Besök Linde) och Sparbanksstiftelsen Bergslagen/Bergslagens Sparbank.