Skip to main content

Lyckat dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 08:00 CET

En kommunal kulturplan i Lindesberg. En långsiktig lokalstrategi för kulturlivet i Lindesberg. En kreativ och unik projektidé om vad Lindesberg kan erbjuda hela regionen. Det är tre aktuella kulturfrågor i Lindesberg som kom fram vid tisdagens dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen.

Tisdagens dialogmöte om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen med Bengt Storbacka (ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideella sektorn) och Rikard Åslund (områdeschef för kultur och ideell sektor) lockade ett 40-tal deltagare - lokala politiker, kulturutövare och andra kulturintresserade samt en representant för länsteatern.

Bengt Storbacka inledde - som "regional kulturminister" - med att presentera de politiska ambitionerna för det regionala kulturlivet och några av de initiativ som tagits för att nå målen.

Rikard Åslund fortsatte - som "regional kulturchef" - med att presentera kulturlivets plats i den nya regionala organisationen (Region Örebro län) och den regionala kulturplanen för 2016-2009.

Efter frågor och diskussioner summerades mötet i tre frågor som bör drivas vidare - bland annat genom att samla tankar, idéer och förslag från kulturlivet genom Nätverket Lindekultur:

  • En kommunal kulturplan i Lindesberg är på gång och kommer att vara klar framåt slutet av 2016: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivet och bäst dra nytta av den regionala kulturplanen?
  • En långsiktig lokalstrategi för kulturlivet i Lindesberg: Vad bör den innehålla för att bäst stödja det lokala kulturlivets behov och dra nytta av det regionala kulturutbudet?
  • En kreativ och unik projektidé om vad Lindesberg kan erbjuda hela regionen: Vad bör den innehålla för att kunna få del av regionala utvecklingsmedel inom kulturområdet som finns för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur?

Dialogmötet arrangerades av Nätverket Lindekultur som är ett ideellt och informellt stöd till kulturella och kreativa verksamheter i Lindesbergs kommun. Genom samverkan och samordning vill nätverket nå samsyn kring att kulturen finns, kan och behövs för att utveckla Lindesberg:

  • Kulturen finns: Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg.
  • Kulturen kan: Genom dialogmöten hittar vi utvecklingsmöjligheter för kulturen i Lindesberg.
  • Kulturen behövs: Genom projekt visar vi att kulturen behövs för att utveckla Lindesberg.

När det gäller de tre frågor som bör drivas vidare efter dialogmötet om den regionala kulturplanen kommer Nätverket Lindekultur att bjuda in intresserade till nya dialogmöten för fortsatta diskussioner. Intresserad av att delta? Skicka ett mail till info@lindekultur.se med dina tankar, idéer och förslag kring respektive fråga redan nu.

............