Skip to main content

Möte om kulturliv för barn och ungdomar - nu med annat fokus

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2013 12:34 CET

Verksamheterna Kultur i skolan och Kultur i förskolan kommer inte att läggas ned nästa år, enligt barn- och utbildningsnämnden som skjuter till en halv miljon för att säkra verksamheten. Ett glädjande och positivt beslut, tycker Nätverket Lindekultur, som ändå håller möte på tisdag 5 november kl 19:00 på Kulturum (Lindeskolan) i Lindesberg med kommunens politiker - nu med mer visionärt fokus på kulturliv för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun.

Det var i våras som barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun beslöt att lägga ned verksamheterna Kultur i skolan och Kultur i förskolan för att spara pengar. Förslaget om nedläggning väckte stor uppmärksamhet - bland annat framfördes farhågor från Kulturskolan om att förlora kompetenta lärare som skulle påverka kulturlivet i Lindesberg. Nu har barn- och utbildningsnämnden skjutit till extra medel som räddar verksamheten under förutsättning att kommunfullmäktige den 19 november godkänner nämndens budgetförslag för 2014.

Det nybildade Nätverket Lindekultur engagagerades i frågan - bland annat genom att bjuda in till öppet möte 5 november med politiker för att bland annat diskutera den kommande nedläggningen. Nu får mötet ett annat och mer visionärt fokus om politikerna syn på hur kulturskolan kan bidra till ett bra kulturliv för barn och ungdomar, enligt Johan Wennman som är kontaktperson för mötet.

  • När: Tisdag 5 november kl 19:00
  • Var: Kulturum (Lindeskolan) i Lindesberg 
  • Vad: Öppet och offentligt möte för alla som är intresserade av ett bra kulturliv för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun

.......................................

Nätverket Lindekultur vill bidra till att Lindesberg är en levande och attraktiv kulturkommun genom samverkan, samordning och samsyn kring kulturlivet i kommunen. Nätverket ska initialt verka inom tre konkreta pilotuppdrag - samverkan kring lokaler för kulturlivet, samordning av evenemangskalender och samsyn kring kultur genom ett möte med politiker. Kontaktperson för mötet med politiker: Johan Wennman 070-510 40 04