Skip to main content

Nätverket Lindekultur medarrangör av Lindessjön Runt Dagen 2016

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 09:00 CET

Lindesbergs Rotaryklubb satte många i rörelse runt Lindessjön i maj 2015 - och det blev en stor succé. Nu gör Rotary det igen onsdagen 11 maj 2016 - nu som Lindessjön Runt Dagen med stöd av flera medarrangörer. Däribland Nätverket Lindekultur som nu bjuder in alla kulturella och kreativa verksamheter i Lindesberg att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.

Lindessjön Runt Dagen 2016 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb tillsammans med Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Företagarna, Linde City, Lions, Lindeskolans Idrottscollege, Nätverket Lindekultur och Friluftsfrämjandet.

Genom denna breda samverkan mellan offentligheten, näringsliv, handel och föreningsliv inom bland annat idrott, kultur och natur är syftet att tillsammans bidra till att vidareutveckla vandringsleden Lindessjön Runt som en tillgång för invånarna i kommunen och en attraktion för besökare till Lindesberg - Bergslagens själ.

Under Lindessjön Runt Dagen 11 maj 2016 kommer två nya aktivitetsstationer efter leden att invigas - ett utegym vid Lindesbergs Arena och en utomhusscen vid Torphyttebäcken. Samtidigt har Lindessjön Runt Dagen 2016 som mål att genom bidrag från utställare och deltagare samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Lindessjön Runt Dagen 2016 har samma syften som 2015:

  • Att sätta lindesbergare och andra i rörelse genom att under trivsamma former ta sig runt och upptäcka Lindessjön Runt-leden - en vandringsled på cirka sju kilometer runt Lindessjön.
  • Att erbjuda företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter som håller Lindesberg i rörelse möjligheten att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma former.
  • Att genom utställarnas sponsorsbidrag ge ekonomiskt stöd till något som bidrar till att hålla Lindesberg i rörelse. I år är målet att samla in minst 100.000 kronor till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden genom att finansiera en naturlekplats med hinderbana på Parkudden.

Företag, bolag och andra kommersiella verksamheter betalar en utställaravgift på minst 3.000 kr - antingen som sponsorsbidrag till fortsatt utbyggnad av Lindessjön Runt-leden eller som priser till motsvarande värde för utlottning bland deltagarna som går Lindessjön Runt.

Föreningar och andra ideella verksamhet samt offentlig service (vård, skola och omsorg) deltar som utställare kostnadsfritt - men alla som vill får givetvis bidra med sponsorsbidrag och/eller priser för utlottning.

.......................................

Lindessjön Runt-projektet är ett övergripande projekt som ägs och drivs av Lindesbergs kommun för att utarbeta en långsiktig strategisk plan för utvecklingen av Lindessjön runt. Läs mer om utvecklingsplanen på www.lindesberg.se >>

Lindessjön Runt Dagen är ett ”delprojekt” som ägs och drivs av Lindesbergs Rotaryklubb inom ramen för Lindessjön Runt-projektet . Läs mer om projektet på www.rotary.se/lindesberg >>

Marknadsföring av Lindesberg: Tillsammans bidrar vi till att göra Lindesberg ännu mer attraktiv att bo, verka och leva i – tack vare framgångsrikt näringsliv, brett och aktivt föreningsliv, bra skolor och offentlig service. Läs mer om Platsvarumärket Lindesberg på www.lindesberg.se >>