Skip to main content

Över 40 utställare redan anmälda till LindeDagen 10 maj

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2017 08:00 CET

Bilden: Flera föreningar som är med i Nätverket Lindekultur kommer även i år att presentera sig i "kulturtältet" på Sundsbron.

Lindesbergs Rotaryklubb gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Nu gör klubben det igen 2017 som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg. Och intresset är stort - över 40 utställare har redan anmält att de vill vara med.

Anmälda utställare: 44 stycken (24 januari 2017):

Företag (12 stycken): ● AB Linde Maskiner ● AB Storå Rör ● Bergslagens Sparbank ● Hemköp Lindesberg ● HLR Education AB ● LIBO (Lindesbergs Bostäder AB) ● Linde Energi AB ● NA (Nerikes Allehanda) ● NLF Nora Linde Frakt ● Solberga förskolor ● Tormek AB ● Ängsgården System AB

Föreningar (15 stycken): ● Damkören Akvileja ● Friluftsfrämjandet ● Företagarna Bergslagen ● Föreningen Linde Ridskola ● Lindebygdens Orienteringsklubb ● Linde Fornminnes- och Hembygdsförening ● Lindesbergs Brukshundklubb ● Lindesbergs Handikapp Hästklubb ● Lindesbergs Filmstudio ● Lindesbergs Fotoklubb ● Nätverket Lindekultur ● Opera på bio (Lindesbergs filmstudio/Operasektionen)● Pilkrogs Friskola (ekonomisk förening) ● SHRA Lindesberg ● Storå Gymnastikförening

Offentlig service (6 stycken): ● Lindesbergs kommun ● Region Örebro län ● Länstrafiken ● Lindesbergs lasarett ● Lokjavascript:;alpolisområde Lindesberg ● Arbetsförmedlingen

Andra verksamheter (11 stycken): ● Attention Lindesberg med grannkommuner ● Centerpartiets kommunkrets ● Hjärnkoll-nsph Örebro län ● Liberalerna Lindesberg ● Lindesbergs Socialdemokratiska Arbetarekommun ● Opera på Skäret ● Röda Korset Lindesbergskretsen ● Samordningsförbundet SOFINT (Samverkansteamet, Mottagningsteamet) ● Svenska kyrkan - Linde bergslags församling ● Studieförbundet Vuxenskolan ● Villaägarna i Lindesbergs kommun.

LindeDagen 10 maj kommer att marknadsföras i flera mediekanaler - bland annat i bioreklam på Folkets Hus Bio som nu visar detta:

...............................................

"Det mesta av det bästa med Lindesberg"

Lindesbergs Rotaryklubb gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt Dagen. Klubben gör det igen 2017 som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett attraktivt besöksmål.

Företag, föreningar och offentliga verksamheter (som bidrar till att hålla Lindesberg i rörelse) erbjuds en unik möjlighet att presentera sig för nya målgrupper: ● under trivsamma former på LindeDagen 10 maj; ● genom en samlad översikt på webbplatsen www.lindedagen.se om det mesta av det bästa med Lindesberg.

LindeDagen 2017 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb tillsammans med ett antal medarrangörer: ● Lindesbergs kommun ● Region Örebro län ● Bergslagens Sparbank ● samt värdar för 12 profilområden: ● BO: LIBO (Lindesbergs Bostäder AB) ● JOBBA: Arbetsförmedlingen ● PENDLA: Länstrafiken ● SKOLA & UTBILDNING: (ännu inte bekräftat vilken) ● VÅRD & OMSORG: Lindesbergs lasarett ● IDÉBURET: Linde bergslags församling ● FÖRETAG & INDUSTRI: Företagarna Bergslagen ● HANDEL & SERVICE: (ännu inte bekräftat vilken) ● TURISM: (ännu inte bekräftat vilken) ● IDROTT: (ännu inte bekräftat vilken) ● KULTUR: Nätverket Lindekultur ● NATUR: (ännu inte bekräftat vilken).

LindeDagen har en egen webbplats (lindedagen.se), en egen Facebook-sida (facebook.com/lindedagen) och marknadsförs lokalt genom bland annat bioreklam på Folkets Hus Bio. LindeDagen kommer även att marknadsföras i regionala mediekanaler från slutet av februari: ● i tågmagasinet Hit&Dit (som finns på alla Tåg i Bergslagen); ● i NA Bostadspuls (som delas ut till ca 135.000 hushåll i Örebro län).