Skip to main content

Närmare 90 småhustomter på gång i Kumla kommun

Nyhet   •   Jun 11, 2019 10:41 CEST

Under det närmaste året kommer vi i områdena Gröna Sörby, Ekeby och Älvesta erbjuda närmare 90 småhustomter och ytterligare ett antal tomter för radhus, kedjehus och parhus.

Kumla kommunfullmäktige har fattat beslut om ekonomiska medel för att anlägga vägar och grönytor i dessa områden och för att färdigställa byggbara tomter.

Om arbetet med detaljplanerna går som förväntat hoppas vi på försäljningsstart under hösten och vintern 2019 och med möjlig byggstart under våren och sommaren 2020.

Gröna Sörby

Arbetet pågår just nu med att ta fram en detaljplan för området som kommer att exploateras i etapper. I den första etappen planeras det för cirka 40 småhustomter, närmare 30 rad- eller kedjehus samt två större tomter för flerfamiljsboende.

Älvesta, Hällabrottet

Arbete med detaljplan pågår för exploateringsområde i Älvesta. Här ska vi skapa möjligheter för cirka 30 småhustomter och ett par tomter för flerfamiljsboende.

Ekeby Prästgård

Även i Ekeby pågår arbete med detaljplan för att skapa möjligheter för byggnation av bostäder. Här planeras det för 15 småhustomter och två större tomter för flerfamiljsboende/radhus.