Skip to main content

Många sökande till Hagaskolans förskoleklass

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2019 13:18 CEST

Till hösten 2019 har Kumla kommun ca 300 barn som ska börja i förskoleklass. Det brukar vara mellan 290-325 förskolebarn varje år. Precis som tidigare år är det fler vårdnadshavare som har valt Hagaskolan än vad det finns platser och det har inte funnits möjlighet att tillgodose alla val.

Platserna i förskoleklass fördelas enligt Skollagen 9 kap. §15 Placering vid skolenhet. Placeringen till förskoleklass utgår från vårdnadshavares val av skola och barns rätt till en skola nära hemmet. För att fördela platserna rättvist för de barn som har valt Hagaskolan och bor nära skolan har förvaltningen tillämpat de urvalskriterier som beslutats i nämnden, bland annat syskonförtur. I år har väldigt många av de barn som ska börja förskoleklass syskon på Hagaskolan, vilket har gjort att platserna fylldes fort.

De som inte har fått vald placering har erbjudits sitt andrahandsval eller plats på en annan skola nära hemmet. Kumla kommun har erbjudit platser på andra skolor, som även de uppfyller skollagens krav på närhet till hemmet.

Vi har förståelse för att det har funnits förväntningar på att få plats på den skola som ligger allra närmast hemmet och att det finns ett missnöje med placeringarna hos en del vårdnadshavare. Den som vill komma i kontakt med förvaltningen för ytterligare frågor, synpunkter eller information om hur beslutet kan överklagas, kan kontakta oss via e-post: livslangtlarande@kumla.se.

Kontaktperson

Ann-Sofie Vennerstrand, chef för Förvaltning för livslångt lärande
Telefon: 072-729 22 37
E-post: ann-sofie.vennerstrand@kumla.se

Kumla kommun finner du i Närke, hjärtat av Sverige. Kumla tillhör Örebro län och är en växande kommun med knappt 21 700 invånare. Förutom Kumla centralort ingår tätorterna Ekeby, Hällabrottet, Kvarntorp, Sannahed och Åbytorp.

Kumla är en kommun med stark befolkningsutveckling och tillväxt inom näringslivet. Som kommun arbetar vi aktivt för att både invånare och företag ska trivas hos oss. Kumla kommun har en vision om att vara liiite bättre.Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. År från år utvecklar vi Kumla för att möta medborgarnas förväntningar och vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av service, aktiviteter, handel, bostäder, företagslokaler och mycket mer.