Skip to main content

Ellevio får sämst betyg

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2017 16:04 CET

De tre stora elnätjättarna - Ellevio, Eon och Vattenfall, får bottenbetyg i en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex har genomfört.

De tre stora elnätjättarna, Ellevio, Eon och Vattenfall, får bottenbetyg i en undersökning som Svenskt Kvalitetsindex har genomfört. Sämst betyg av alla energibolag får tidigare Fortum-ägda Ellevio, som bara får en kundnöjdhet på 45 av 100 jämfört med branschmedel på 60.

Svensk Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten i Energibranschen sedan 2004. Senaste året sjunker kundnöjdheten för energibranschen. Sämst betyg får elnätbolagen, och framförallt de tre stora elnätjättarna, vilket kan förklaras av stora prishöjningar som dessa bolag har genomfört senaste åren.

- Jag tror många är missnöjda med att man inte kan byta nätbolag, samtidigt som man märker att priserna höjs, säger Anders Kaijser som är VD på Kundkraft.se.

Som Kundkraft rapporterat tidigare, har de tre största nätjättarna höjt elnätsavgiften med 41% de senaste 7 åren. 

– Det är helt orimliga höjningar vilket visar att dagens regleringar inte fungerar, menar Anders Kaijser.

Elnätsbolagens dåliga betyg smittar av sig
Till skillnad från Elnätsbolagen som har monopol på det geografiska område där man äger nätet, är elhandelsbolagen utsatta för konkurrens och kunderna kan välja fritt mellan elhandelsbolag.

Men även för elhandelsbolagen sjunker kundnöjdheten.

- Tyvärr smittar missnöjet på elnätbolagen över även på flera elhandelsbolag, vilket sänker kundnöjdheten, menar Anders Kaijser.

Det bekräftas av att det framförallt är de tre stora elnätjättarnas motsvarande elhandelsbolag som sänker medeltalet. Fortum, vilket är anvisningsbolag för Ellevios elnät, har exempelvis sämst kundnöjdhet av alla elhandelsbolag i Sverige.

Spara 4500 kr med Kundkraft
Om man är besviken på sitt elbolag så tycker jag att man skall gå med i Kundkraft, säger Anders Kaijser.

- Via Kundkraft får man alltid det elbolag som bjuder lägst pris i våra elauktioner. Det har resulterat i att våra medlemmar i snitt sparar 3600 kr per år på att vara med i Kundkraft, jämfört med snittpris på anvisningsavtal, berättar Anders.

- Villaägare sparar i snitt 4500 kr per år. 

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar. 

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy