Skip to main content

Fortsatt höga elpriser på svajig marknad

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2018 15:38 CEST

Värmen har lett till ovanligt kraftig vårflod och höga vattenstånd. Men trots det är elpriset högt. Anledningen är att oljepriset stiger vilket gör att flera vattenkraftsproducenter väljer att spara på vattnet i magasinen.

Maj månad är enligt SMHI den varmaste maj-månaden någonsin, vilket logiskt sett borde ge låga elpriser. Värmen leder till kraftig snösmältning och höga vattenflöden. Dessutom går förbrukningen ner när hushållen inte behöver värma upp sina bostäder. Men trots detta ligger elpriset kvar på relativt höga nivåer. De senaste dagarnas spotpris ligger på ca 40-45 öre per kWh vilket är 30-50% mer än samma period förra året.

- Råvarupriserna har gått upp vilket gör att även elpriset ligger kvar på höga nivåer trots god tillgång i vattenmagasin och lägre energiförbrukning än normalt, säger Kajsa Sundqvist som är rådgivare på Kundkraft. 

När priset på olja och kol stiger väljer vissa vattenkraftsproducenter att spara på vattnet i magasinet, eftersom man tror att elpriset kan bli ännu högre framöver.

Räkna med svajig elmarknad
En annan viktig faktor till förändringar i elpriset är hur mycket vindkraft som kan produceras. Vindkraft står numera för nästan 15% av hela Sveriges totala elproduktion, och dagar det blåser kan vindkraften stå för betydligt mer. I takt med att andelen vindkraft ökat blir även Sveriges energiproduktion mer varierande, vilket leder till att elpriset pendlar upp och ner mer än tidigare.

- Den senaste tiden har det blåst mindre än normalt vilket bidragt till de höga elpriserna, berättar Kajsa

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar. 

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy