Skip to main content

Inga juridiska fel i hanteringen av politikerarvoden

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 15:05 CET

Inga juridiska fel i hanteringen av politikerarvoden

KommunalrådetAnders Holmensköld(M) och oppositionsrådetMiguel Odhnergav den 15 juni 2011 ett uppdrag till kommunchefMagnus Gyllestadatt genomföra en fördjupad undersökning av uppgifter i en revisionsrapport, angående misstankar om eventuellt felaktigt utbetalda ersättningar till förtroendevalda för förlorad arbetsförtjänst.

– En allmän slutsats är att de grundläggande regler och rutiner som finns har varit undermåliga och skapat en ohållbar situation, säger Magnus Gyllestad. Ramen för utredningen är att se huruvida någon förtroendevald person agerat juridiskt felaktigt angående ersättningen. Lämplighetsfrågan bör värderas av den politiska organisationen.

Utredningen har idag lämnats över till kommunal- och oppositionsråden. Slutsatsen är att inga juridiska felaktigheter har begåtts.

– Kommunchefen är nu klar med utredningsuppdraget. Nu skall vi värdera innehåll och helheten, återkoppla till revisionen och kanske även enskilda ledamöter i utredningen. Vi kommer därefter att föreslå kommunstyrelsen rekommendationer och eventuella åtgärder, ytterst är det kommunstyrelsen som beslutar, säger Andes Holmensköld, kommunalråd (M) ochMiguel OdhnerOppositionsråd (S).

Länk till utredningen: http://kungalv.se/Kommun-och-Politik/Nyheter/Utredning/

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

tfn: 0303 - 23 96 77, 0705 – 24 65 63,  e-post: noel.corner@kungalv.se

Kommentarer

Anders Holmensköld(M)

Kommunalråd

0702-71 89 09

 

Miguel Odhner(S)

oppositionsråd

0703-52 01 01                                                      

 

Magnus Gyllestad

kommunchef

0703-01 08 89

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy