Skip to main content

Kungälvs kommun tar över Strandverket Konsthall på Marstrand

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2016 07:21 CET

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde igår 14 december, att ta över som ny huvudman för Strandverket Konsthall på Marstrand. Övertagandet sker vid årsskiftet 2016/2017 när den privata stiftelsens 5-årsavtal för finansiering av verksamheten löper ut.

Strandverket Konsthall grundades 2012 av Peter Hjörne och har under åren finansierats av familjen Hjörne genom en stiftelse. Sedan starten har Konsthallen lockat mängder av besökare till utställningar som rönt uppmärksamhet inte bara i landet, utan även internationellt.

– Vi är mycket glada över att Kungälvs kommun nu tar över Strandverket Konsthall och att verksamheten vi har byggt upp får en fin fortsättning, säger Strandverkets grundare Peter Hjörne. Vi hade från början ambitionen att skapa en kulturell mötesplats av betydelse på Marstrand och att visa samtidskonst av högsta klass inom måleri, fotografi och skulptur. Vi tycker att vi lyckats väl i vår ambition och är stolta över den konsthall vi nu lämnar vidare.

Även Hasse Persson som sedan starten varit konsthallens konstnärlige ledare är mycket glad över att det blir en fortsättning på verksamheten.

– Vi har haft höga konstnärliga ambitioner och har visat en rad konstnärskap och utställningar av hög klass, säger Hasse Persson. Utställningarna har varit väldigt populära och jag gläds över att de fortsätter.

Strandverkets Konsthall har med konstnärlig höjd och kvalitetsmedvetenhet, snabbt skaffat sig en stor konstintresserad publik och utvecklat Marstrands attraktionskraft som kulturell destination under hela året. Genom en fortsatt publik verksamhet har Strandverket Konsthall goda förutsättningar att tillföra positiva samhällseffekter på såväl lokal, regional, nationell som internationell nivå.


Gemensam långsiktig samverkan

Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Statens fastighetsverk undertecknat en gemensam avsiktsförklaring. Denna syftar till att långsiktigt säkerställa verksamheten vid Strandverket Konsthall och att ta fram villkor och riktlinjer för ett långsiktigt samarbete om gemensam utveckling av kulturmiljöer som förvaltas av Statens fastighetsverk i Västra Götaland. Där Bohus fästning och Fästningsholmen samt Carlstens fästning och södra Strandverket på Marstrand är viktiga besöksmål.

– Det känns väldigt bra och seriöst! säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande Kungälv. Avsiktsförklaringen placerar Kungälv på en helt ny och högre nivå av samarbete för en bärkraftig kulturturism med stärkt exportmognad och internationell attraktionskraft, det ger jobb och tillväxt inom besöksnäringen. Den är en bra grund för ett långt avtal, där kommunen för första gången tillsammans, med både stat, region och näringsliv, inte bara säkerställer Strandverket, utan även långsiktigt lyfter både Bohus och Carlstens fästningar till sin rättmätiga plats.

– Konst har stor betydelse för regionen och samverkan är ett viktigt ledord för oss. Nu krokar vi arm med kommun och stat för att säkra en regional konstinstitution som har lyskraft, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

– Vi på Statens fastighetsverk arbetar för att skapa långsiktiga förutsättningar för våra hyresgäster för att de ska kunna bedriva attraktiv publik verksamhet på våra historiska besöksmål. För att kunna göra detta krävs även ett kommunalt och regionalt engagemang. Avsiktsförklaringen är ett utmärkt exempel på ett sådant samarbete, säger Johan Zetterberg, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk.


Ytterligare information

Robert Hallman, Kulturchef Kungälvs kommun
Tel: 072 - 730 39 60

Staffan Rydén, Kulturchef Västra götalandsregionen
Tel: 070 - 082 45 58

Maria Hallberg, Fastighetschef SFV
Tel: 010 - 478 75 09

Politiska kommentarer

Miguel Odhner (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 070 - 352 01 01

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070 - 341 05 65

Johan Zetterberg, Fastighetsdirektör SFV
Tel: 010 - 478 72 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera