Skip to main content

Klartecken för nybyggnation på Kongahällatomten

Nyhet   •   Dec 05, 2013 12:00 CET

Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag att Kungälvs kommun får en av två detaljplaner för Kongahälla godkända. Detta betyder att bygget av 700 bostäder kan komma igång varav Kungälvsbostäder står bakom närmare 60 hyresrätter.

Mark- och miljööverdomstolen i Stockholm godkänner, till skillnad från mark- och miljödomstolen i Vänersborg, detaljplanen för Kongahälla västra men ändrar inte mark- och miljödomstolens domslut att upphäva detaljplanen för Kongahälla södra.

Kungälvsbostäder är en av de byggherrar som ska vara med och utveckla Kongahälla och står bakom cirka 120 av de totalt 900 bostäder som är planerade för området. Det är i den västra delen som majoriteten, 700 bostäder, planeras. Kungälvsbostäder har planerat för bostäder i båda delarna av området och inom den västra delen finns planer på ett sexvåningshus med närmare 60 stycken nya lägenheter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera