Skip to main content

Samhällets sårbarhet när sjöfarten begränsas - Seminarium och paneldebatt den 15 november

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 14:47 CET

Försvarsberedningen har i sin säkerhetspolitiska rapport ”Vägval i en globaliserad värld”(DS 2013:33) bland annat kommit till slutsatsen att; kriser eller incidenter, som även inbegriper militära maktmedel också kan uppstå i vår region och på längre sikt kan militära angreppshot inte heller uteslutas. I samband med en sådan kris kan det uppstå betydande störningar och begränsningar i möjligheterna att bedriva säker sjöfart runt våra kuster. Detta kan snabbt få allvarliga konsekvenser för hela samhället då övriga transportslag inte kan överta sjöfartens transportkapacitet.

Enligt Kungl. Örlogsmannasällskapet finns det heller ingen nu aktuell analys som beskriver samhällets sårbarhet som en följd av störningar i sjötrafiken. För att beskriva samhällets sårbarhet och ge exempel på vad som kan göras för att minska sårbarheten kommer följande frågeställningar att belysas och diskuteras:

- Hur beroende är vi idag av säkra sjöförbindelser? Vilka godsmängder hanteras? Vilka flaggstater är berörda i vårt närområde? Vilka regelsystem föreligger t ex för att rekvirera fartyg? Vilka påverkansmöjligheter existerar? Finns det några alternativa transportmöjligheter?

- Hur påverkas näringslivet och folkförsörjningen om sjötrafiken utsätts för allvarliga störningar?

- Vad kan och bör vi göra för att minska sårbarheten i sjöfartsfunktionen?

Datum:  Fredag den 15 november

Tid:  09.30 – 12.30

Plats:   Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan till:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883 eller E-post: secretary@koms.se

För koordination: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller

E-post: info@koms.se

Besök även: www.koms.se alt följ oss på Twitter


Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Ledamöterna arbetar aktivt i fyra olika vetenskapsgrenar. Kungl. Örlogsmannasällskapet ger ut tidskriften - Tidsskrift i Sjöväsendet (TiS), anordnar seminarier och symposier samt förvaltar och utvecklar ett vetenskapligt marint bibliotek. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka. Besök även: www.koms.se.

Bifogade filer

PDF-dokument