Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig / Communications Manager
anne.joki.jakobsson@kkh.se 08-614 40 31 / 070-750 40 10 Kungl. Konsthögskolan Box 163 15 103 26 Stockholm Flaggmansvägen 1 111 49 Stockholm www.kkh.se

Om Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art

Kungl. Konsthögskolans utbildningar: 5-årigt program i fri konst, Masterprogram i fri konst (2 år); Projektutbildningar i fri konst (1 år); Mejan Residents (1-åriga konstnärliga forskningsprojekt); Arkitektur (1 år); Restaureringskonst (1 år); Konst & Arkitektur (1 år), Arkitekturteori och arkitekturhistoria (1 år). Doktorandutbildning i fri konst (4 år) (i samarbete med Konstnärliga forskarskolan/Lunds universitet eller annan institution).

Adress

  • Kungl. Konsthögskolan | Royal Institute of Art
  • Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen
  • 103 26 Stockholm
  • Vår hemsida