Skip to main content

Anna Einarsson beskriver sin konstnärligt undersökande metod i internationell tidskrift

Nyhet   •   Aug 19, 2015 14:57 CEST

Anna Einarsson, doktorand vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM), har fått en stor artikel om sitt arbete publicerad i den nätbaserade tidskriften för konstnärlig forskning RUUKKU.

I artikeln, med rubriken "We Can Work It Out – Calibration As Artistic Method" beskriver Anna sitt arbete med en metod som hon kallar kalibrering, och som hon tillämpade i form av ett antal workshops i samband med ett beställningsverk för MalmöOperaverkstad.

Hon beskriver kalibreringen som en harmoniseringsprocess, där pre-kompositionella idéer och koncept utforskas, testas, förkastas eller förfinas innan de infogas i det slutliga verket.

– Syftet med kalibrering är inte att reducera kompositörens roll, utan att tillåta en mer dynamisk hållning till skapandet, skriver Anna Einarsson. Det handlar mindre om att som kompositör slå vakt om sina idéer i sin embryonala form – något som verkligen kräver ett visst mått av mod – utan om att tillåta en reflekterande input från workshopdeltagarna. Frågor som uppstår och som har direkt eller indirekt inverkan på musiken återstår därefter för kompositören att besluta om, medan den konstnärliga ledaren har sista ordet när det gäller att ta ställning i de åsiktskillnader som uppstår mellan parterna.

Idén till beställningsverket fick Anna efter att ha läst boken Kung Kalle av Kurrekurreduttön, där den förmodade historiska förebilden till Pippi Långstrumps pappa Efraim beskrivs (Langer & Regius, 2002). Historien var fascinerande och mångfacetterad, med längtan och ensamhet som universella teman, och anknytningen till en av de mest älskade sagofigurerna i Sverige var tilltalande, men samtidigt utmanande; de flesta svenskar har en relation till Pippi Långstrump.

Läs hela artikeln (på engelska) på www.researchcatalogue.net/view/142373/142374

Se även hemsidan för nättidskriften RUUKKU

Foto: Per Kristiansen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.