Skip to main content

Akademiska Hus bygger nya KMH

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:19 CEST

Stockholm stärker sin internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning genom den nya Kungliga Musikhögskolan. Akademiska Hus investerar cirka 800 miljoner kronor i projektet. Högskolan blir en central mötesplats för musik där nyskapande arkitektur kombineras med kulturskyddade stall- och ridhusbyggnader.

Efter mer än 55 år i provisoriska byggnader får Kungliga Musikhögskolan (KMH) nya lokaler. Dagens snåriga och oöverskådliga campusområde ska förvandlas till en kulturell träffpunkt för Stockholm, Sverige och världen.

Akademiska Hus bygger till sammanlagt 21 600 kvadratmeter. Kontaktytor med resten av staden står i fokus för att stärka KMH som kreativ mötesplats. Flexibelt byggda konsertsalar ska möjliggöra båda stora och småskaliga konserter. Den nya tydliga huvudentrén i glas mot Valhallavägen förses med en foajé för mingel både av studenter under dagen och av konsertbesökare på kvällstid. I anslutning till entrén ska en konsertsal med 700 publikplatser ligga.

 – KMH har alltid varit en plats där allmänheten kunnat möta begåvade och motiverade studenter, såväl på konserter som i pedagogiska sammanhang, säger Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor vid KMH.

– Det nya huset ger oss en ökad möjlighet att kommunicera med omvärlden på ett mer synbart och tilltalande sätt. Nya KMH kommer att bli ett viktigt landmärke, både nationellt och internationellt. Det innebär att vi också kan förverkliga vår ambition att vara ett centrum för konstnärlig och pedagogisk forskning inom musik.

KMH:s huskroppar bildar tillsammans med den ringformade bostadsbebyggelsen en sammanhängande stadsmiljö, där den historiska bebyggelsen utgör ett centralt motiv som den moderna bebyggelsen samspelar med. KMH:s huvudbyggnad i fyra våningar ligger centralt i kvarteret och är sammanbyggd med det gamla stallet där biblioteket placeras.

Gula villan som är en del av det byggnadsminnesskyddade stallet flyttas till strax norr om ridhuset.  

– Att vi äntligen efter så många år kan börja byggandet av denna fantastiska kulturbyggnad känns underbart, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus Stockholm. Här skapas ytterligare en mötesplats för universitetshuvudstadens Stockholms spännande utveckling.

Byggstart beräknas ske i början av 2013 med inflyttning i slutet av 2015.


För mer information:

Måns Tengnér, kommunikationschef KMH
Tel: 070-173 15 63
E-post: mans.tengner@kmh.se 

Sten Wetterblad, regiondirektör Akademiska Hus Stockholm
Tel: 0702-09 13 49
E-post: sten.wetterblad@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska Hus
Tel: 0706-16 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musik och musikpedagogik, samt deltar i omfattande forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy