Skip to main content

ArtyBusiness - Hur skapar musik och utbildning affärsnytta?

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 16:38 CEST

Seminarium med Kungl. Musikhögskolan i Almedalen

Musikutbildningar bygger på väl beprövade traditioner av kreativa metoder. Intresset ökar för att tillämpa konstnärliga processer på andra områden. Med utgångspunkt i konceptet ArtyBusiness utforskar vi möjligheten att bidra med musik som verktyg för affärsutveckling.

Musik är förlösande för kreativitet, bidrar till öppna associationsbanor och skapar samhörighet mellan människor. Musiker utvecklar simultankapacitet och förmåga till lyssnande och interaktion på ett sätt som sällan ses i andra sammanhang. Här undersöker vi hur musik kan bidra till utveckling i näringsliv och samhälle genom de metoder som används i musicerande och musikutbildning. ArtyBusiness syftar till att förena konstnärlig integritet med affärsmässighet. Det kan gälla produktutveckling, ledarskaps- och personalutveckling och relationer eller att skapa ett ökat engagemang – vid detta seminarium med särskilt fokus på tjänstesektorn.

Tid Den 3 juli kl. 14.30 (med musik från kl. 14.18)
Plats
Donnerska husets trädgård (Kunskapshuvudstaden)
Typ av arrangemang
samtal

Värd Kerstin Eliasson, styrelseordförande KMH

I panelen
Cecilia Rydinger Alin, dirigent och rektor, Kungl. Musikhögskolan
Pehr Östberg, produktchef, Alecta
Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert, Almega 

Moderator Edna Eriksson

Välkommen!
Kerstin Eliasson
Styrelseordförande

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy