Skip to main content

Examensföreställning vid KMH utforskar varelserna i Stockholms underjord

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2011 16:46 CEST

En dansföreställning? Konsertinstallation? Ljud och ljusperformance? Det finns en hel del gåtfullhet kring Leo Correia de Verdiers verk Odoshuitmnai, som ska framföras i Reaktorhallen under Tekniska högskolan nu på lördag 28 maj. Leo är kompositionsstudent på masternivå vid Kungl. Musikhögskolan (KMH), och föreställningen är hans examenskonsert.

För det första - vad i hela världen betyder namnet på verket, Odoshuitmnai?

– Ytvarelser, förklarar Leo. Det är det ord folket som bor i underjorden under Stockholm använder om oss andra, vi som bor på ytan.

– Jag har velat gestalta vad för någonting och var någonstans det gamla –de övernaturliga varelser som förr bodde under jorden – är i det moderna. Man kan kalla det ett litet försök att skapa en mytologi för storstaden. 

Leo berättar också att han och verkets koreograf, Leonina Korneti Pekevska, rytmikstudent vid KMH, egentligen hade tänkt att föreställningen skulle framföras nere i tunnelbanan i något mörkt utrymme. Nu blir det Reaktorhallen, vilket är en miljö som inte heller saknar magi. I själva verket var det typen av miljö som fungerade som utgångspunkt när Leo började bolla idéer tillsammans med Leonina.

Det hela har utmynnat i en föreställning som kan ses som en slags syntes mellan scenisk installation och konsert. Tre dansare medverkar, därutöver instrumentalister, och man kommer också att få höra liveelektronik. Föreställningen ingår i LjudOljud, Kungl. Musikhögskolans årligen återkommande festival för komposition och dirigering.

Tid: Lördag 28 maj kl. 19:00 [obs: fel datum i tidigare version av pressmeddelandet]
Plats: Reaktorhallen, Drottning Kristinas väg 51

===============


Hela festivalprogrammet finns på www.kmh.se/ljudoljud

Kontakt:

Joel Engström, festivalansvarig joel.engstrom@student.kmh.se tel 0738-08 08 98

Sigrid Damsager Frandsen, PR-ansvarig: sigrid-damsger.frandsen@student.kmh.se 076-8437 445

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera