Skip to main content

Från dirigentprofessor till konserthuschef: Nu byter Kungl. Musikhögskolan rektor

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 19:08 CEST

Cecilia Rydinger Alin, avgående rektor, överlämnar den nysmidda rektorskedjan till Helena Wessman, ny rektor för KMH. Foto: Stefan Nilsson.

Efter sju år som rektor för Kungl. Musikhögskolan (KMH) lämnar nu Cecilia Rydinger Alin över stafettpinnen och en nysmidd rektorskedja till tillträdande Helena Wessman. Vid KMH:s traditionella årshögtid 5 juni installerades Helena Wessman – mitt i ett spännande skede i högskolans historia.

Cecilia Rydinger Alin tillträdde som tillförordnad rektor 2012, efter den tidigare rektorn Johannes Johanssons plötsliga bortgång. Hon förordnades året därpå för en sexårsperiod som ordinarie rektor. Nu återgår hon sin anställning som professor i orkesterdirigering, och kommer under de två närmaste åren bedriva ett utvecklings- och forskningsarbete på KMH. Hon fortsätter även som dirigent för manskören Orphei Drängar och vill gärna också dirigera ungdomar i körer och orkestrar runt om i landet.

Cecilia Rydinger Alin har som rektor varit huvudansvarig när KMH – efter många års väntan – kunde genomföra flytten till högskolans helt nya campus på Valhallavägen.

Under Cecilia Rydinger Alins rektorsperiod har KMH uppnått en position i internationell ranking bland de tio mest attraktiva av världens lärosäten för högre utbildning inom de konstnärliga områdena.

Hennes rektorstid har också inneburit en konsolidering av forskningen vid KMH. Högskolan har bland annat beslutat fokusera på fem strategiska forskningsområden, skapat och tillsatt en ny professur i musik och hälsa, och inlett nya samarbeten kring forskning och forskarutbildning.

Cecilia Rydinger Alin har även tagit initiativ till ett mera systematiskt arbete med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor, bland annat i form av ett helt nytt mentorskapsprogram: en verksamhet som ytterligare aktualiserades och intensifierades i anslutning till #metoo,

Cecilia Rydinger Alin har vidare lett arbetet för en total översyn av högskolans utbildningar. Här är det till stor del studenterna själva som drivit på för att få en större transparens och överblick över studiernas struktur och utbildningsmål. Det är ett arbete som innebär särskilda utmaningar för konstnärliga utbildningar: kravet på tydlighet och enhetlighet måste kunna förenas med flexibilitet och individuellt anpassad utbildning.

– Musiklivet och skolans värld behöver oss och vi finns här, beredda att bidra till att lösa samhällsutmaningar, säger Cecilia Rydinger Alin. 

– Musik hjälper människor till bildning och god hälsa, till och med lycka. Musik är ett inkluderande globalt språk utan begränsningar och över alla geografiska gränser, och musik är avgörande för ett samhälles utveckling och fortlevnad, fortsätter Cecilia Rydinger Alin och summerar för egen del:

– Jag är glad, stolt och tacksam, och upplever det som ett privilegium att ha företrätt KMH!

Tillträdande rektor Helena Wessman har en bakgrund som professionell trombonist, mångårig musikadministratör på olika poster, nu senast som konserthuschef för Berwaldhallen i Stockholm. 

– Jag är bland annat angelägen om att göra KMH till en ännu mera internationell högskola, säger Helena Wessman. Vi måste ha som utgångspunkt att vi utbildar våra studenter till ett musikliv i internationell konkurrens och rusta dem för det. Men KMH ska också vara om möjligt ännu mera attraktivt och ett självklart val för utländska studenter, både för utbytesstudier och som reguljära sökande.

Helena Wessman vill också förstärka olika nätverk för att ännu bättre ska kunna knyta ihop hela utbildningskedjan, från förskola över grundskola, gymnasium och kulturskola, till folkhögskola och högskola – och till forskningen i och om musik.

– Som Sveriges enda självständiga musikhögskola har KMH en särskild roll att spela när det gäller att samordna och driva på utvecklingen på musikens område. Det handlar om betydelsen av den allmänna musikbildningen i samhället, men också mera konkret om att både säkra återväxten till konstnärliga utbildningar, och att hävda betydelsen av musikläraryrkets särskilda kompetenser och roller i skolvärlden.

– Det är oerhört viktigt att bevara och utveckla KMH:s traditioner och kompetenser inom sina konstnärliga huvudområden: västerländsk konstmusik, folkmusik, jazz och musik- och medieproduktion, menar Helena Wessman. 

– Samtidigt gäller det nu att skapa arenor där studenterna själva kan låta det helt nya uppstå. Det kan bland annat ske genom att förbättra möjligheterna att själv välja och kombinera innehållet i utbildningarna.

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar cirka 900 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 350-400 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.