Skip to main content

Komposition via harpa och Skype

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2011 16:15 CEST

En tonsättare i Stockholm. En harpist i Mexiko. Båda är studenter på Kungl. Musikhögskolan (KMH). Med internettelefoni som hjälpmedel skapar de från var sin världsdel helt ny musik för harpa och liveelektronik.

Hör resultatet på den nyskapande festivalen ljudOljud i maj!

Det är på många sätt ovanliga omständigheter kring kompositionsstudenten Maria Horns nya stycke In the center of an eye. Inte bara kommunikationsvägen mellan tonsättare och exekutör. Också konsertscenen är okonventionell. Framförandet blir i Reaktorhallen, det underjordiska bergrum i Stockholm, där förut Sveriges första kärnreaktor var i drift, numera en av Stockholms mest spännande scener för experimentell kultur.

Mercedes Gómez är uppvuxen i Mexiko, där hon gick sin grundutbildning. Hon har sedan gått vidare till masterutbildning i harpa på Kungl. Musikhögskolan (KMH), där Maria Horn studerar elektroakustisk komposition. Under en workshop om harptekniker träffades de, och började göra upp planerna på det som blir Mercedes’ examenskonsert på masternivå.

Många av telefondiskussionerna har handlat om vad som är möjligt att spela på harpa. Till exempel kommer Mercedes dra ett stycke löst tagel från en fiolstråke mot harpsträngarna. Effekten blir en säregen, drömlik klang som varken låter som harpa eller fiol. Ljudet fångas upp och bearbetas elektroniskt. Med hjälp av en pedal styr Mercedes själv ljudet så att det stannar upp, klangen ”fryses”.

– Men sedan har Mercedes som person haft jättestor betydelse för hur jag utformat stycket, säger Maria.

Maria berättar att hon kommer att låta Mercedes läsa en text av Octavio Paz. Men bara tyst, för sig själv, publiken kommer inte att höra orden.

– Jag tänker mig att texten gör någonting med Mercedes i situationen. Jag vill att hon hamnar som i en bubbla, i ett tillstånd. Därifrån improviserar hon. – Ritualer är något som intresserar mig väldigt mycket. En konsert är en speciell situation. Jag tycker det är intressant hur musikern och därigenom musiken påverkas av den situationen.

ljudOljud 2011 – en festival för komposition och dirigering, 20-28 maj i Stockholm

Möt dem som utformar musiken. Som förändrar, förkastar och återskapar – genom noter, gester, teknik.

33 uruppföranden (åsså lite Mozart). 30 tonsättare och dirigenter från Kungl. Musikhögskolan representerar olika inriktningar som kör, orkester, kammarmusik, filmmusik, jazz och elektroakustiskt.

www.kmh.se/ljudoljud

http://www.youtube.com/embed/rd0QS7PzraQ

Kontakt:

Joel Engström, festivalansvarig: joel.engstrom@student.kmh.se, 0738-08 08 98

Sigrid Damsager Frandsen, PR-ansvarig: sigrid-damsger.frandsen@student.kmh.se 076-8437 445

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera