Skip to main content

Musik – en "tredje kraft" i musikterapi

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2011 19:35 CET

Ann-Sofie Paulander forskar i musikpedagogik och undervisar i musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan. Hon disputerar 16 december med avhandlingen Meningen med att gå i musikterapi. En fenomenologisk studie om deltagares  upplevelser

Ann-Sofie har studerat deltagares upplevelser av sessioner i de tre musikterapeutiska inriktningar som finns etablerade i Sverige idag: Funktionsinriktad musikterapi, Musikterapi på psykodynamisk grund och Guided Imagery and Music.

Dessa tre är sinsemellan ganska olika, men Ann-Sofie Paulander såg snart i sitt material - intervjuer och filminspelningar - att mycket var gemensamt. Fast det var på ett sätt som hon inte riktigt förväntat sig.

– Det mest framträdande draget var att deltagarna erfar transcendentala upplevelser, säger Ann-Sofie Paulander. Det vill säga, de beskriver hur de upplever att musiken blir till en egen kraft som ligger vid sidan av både terapeut och patient. 

– När jag började analysera materialet trodde jag att det mer skulle handla om relationen mellan terapeut och klient, om samspel på ett psykologiskt plan, säger hon. 

Istället var det relationen mellan patient, terapeut och musik som kom att stå i fokus. Musiken upplevdes, både av patienterna och av terapeuterna, som en aktiv deltagare, nästan som ett levande väsen. 

– Patienterna beskrev det som att de ville ”vara i musik”, som någon av dem uttryckte det, och som att de ”var själva, men inte ensamma, eftersom de hade musik”. Detta fastän terapeuten fanns med i rummet. 

Liknande upplevelser beskrevs också av terapeuterna: ”Det känns som jag har musiken som medarbetare”, säger en av dem i en intervju. Musiken är som en tredje part som är närvarande, någon som terapeuten kan ”lämna över till”. 

Ann-Sofie Paulander hoppas att hennes forskningsresultat ska medföra  ökad insikt om hur central musikalisk kunskap och kompetens är för dem som arbetar musikterapeutiskt. Hon hoppas också att hennes avhandling ska ge ökad kunskap om musikterapi i Sverige, som i internationell jämförelse är ett relativt outforskat fält. 

Opponent vid disputationen är professor emeritus Alf Gabrielsson.

Datum: Fredagen den 16 december

Tid: 10:00

Plats: Kungl . Musikhögskolan, Valhallavägen 105

Mera info: Ann-Sofie Paulander, tel. 08-16 18 62, 070-758 27 76
ann-sofie.paulander@kmh.se

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.