Skip to main content

Musikpedagogers definitionsmakt granskad i ny doktorsavhandling

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2012 16:15 CEST

Mats Uddholm disputerar den 23 maj vid Kungl. Musikhögskolan med avhandlingen Om professionella aktörers musikpedagogiska definitionsmakt – En kulturhistorisk studie av samband mellan musikpedagogiska teorier och definitionsmakt.

Mats Uddholm forskar i musikpedagogik och undervisar i musik och pedagogik vid University College Nordjylland i Danmark.
 
Mats Uddholms studier visar på att det finns ett klart samband mellan pedagogers musikpedagogiska teorier och deras musikpedagogiska kompetens. Hans forskningsprojekt består av en teoretisk och tre empiriska studier. Den teoretiska studien handlar om hur sambandet mellan diskurs och definitionsmakt kan beskrivas och problematiseras utifrån ett teoretiskt perspektiv som baseras på Lev S. Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande.
 
– Detta har inneburit ganska omfattande studier av bland annat Vygotskijs arbeten, säger Mats Uddholm. Med utgångspunkt i hypotesen om språkligt tänkande har jag undersökt vad musikpedagogiska begrepp och teorier betyder för pedagogers kompetens i fråga om att uppfatta, beskriva, problematisera och lösa musikpedagogiska problemställningar.
 
Studiens empiri utgår från en bakgrundsstudie angående musikalisk kunskapsutveckling hos specialbegåvade människor med grava kognitiva dysfunktioner. Denna bakgrundsstudie har legat till grund för forskningsprojektets två empiriska delstudier. Dessa studier baseras på samtal med danska pedagoger respektive nordiska musikterapeuter med erfarenhet av musikaktiviteter inom det specialpedagogiska området.
 
Denna mix av teoretiska och empiriska studier innebär att Mats Uddholms forskningsprojekt baseras på såväl en tillämpning som en utveckling av Vygotskijs hypotes om språkligt tänkande. Mats gör dock uppmärksam på att avhandlingen inte kan läsas som en introduktion till Vygotskij och tillägger:
 
– Genom mina studier blev jag dock uppmärksam på hur vissa teoretiker framför en kritik mot Vygotskij som i många avseende saknar substans. Även om det inte var avhandlingens syfte, var det nödvändigt att bemöta denna kritik för att visa på potentialen och sprängkraften i Vygotskijs tankegods.
 
Mats Uddholm hoppas att hans avhandling ska kunna bidra till framtida samtal och forskning om samband mellan musikpedagogisk teori och praktik. Han hoppas också att studien kan medverka till ett ökat intresse för Vygotskijs egna texter. Mats betonar även sin förhoppning om att studien kan bidra till en ökad kunskap om specialbegåvade människors enorma utvecklingspotential.
 
Opponent vid disputationen är professor Gunnar Ternhag.
 
Datum: Onsdag 23 maj
Tid: 14:00
Plats: Kungl. Musikhögskolan, Valhallavägen 105 i Stockholm (sal A399).

Mera info: Mats Uddholm, tel. +45 72 69 04 83 amu@ucn.dk
Cecilia K. Hultberg, professor i musikpedagogik, cecilia.hultberg@kmh.se, tel. 08-16 18 66

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar drygt 600 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera