Skip to main content

Så positionerar sig elever i musikklassrummen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 10:11 CET

I en ny doktorsavhandling i musikpedagogik undersöker Mikael Persson elevers positionerande i musikklassrummet och hur det påverkar deras förutsättningar för delaktighet i musikaliska aktiviteter.

Mikael har videodokumenterat musikundervisning i två undervisningsgrupper i årskurs åtta under en termin, en lektion per vecka. Den ena gruppen kommer från en kommunal skola med högt söktryck och den andra gruppen kommer från en skola med elever som har valt en musikprofil.

– Musikundervisningen – till och med utrustning och uppsättningen instrument i klassrummen – utgår ofta från musik som eleverna antas identifiera sig med, säger Mikael Persson. 

– Mina studier visar dock att elevernas musikaliska identitet i själva verket ofta är flytande och föränderlig. Den är till stor del beroende av elevernas växlande positioneringar i förhållande till varandra.

Med utgångspunkt i positionsteori och diskursanalys konstaterar Mikael att det arbete som görs av eleverna för att inta olika positioner påverkar elevernas möjligheter till delaktighet i olika aktiviteter i musikklassrummet. 

Mikael har identifierat fyra huvudsakliga begreppspar som representerar positioner som eleverna intar och rör sig mellan i de olika musikklassrummen:

  • konform/rebellisk
  • humoristisk/seriös
  • självsäker/osäker
  • emotionell/rationell

Resultaten visar stora skillnader mellan de två musikklassrummen: I den vanliga skolan premieras positioner präglade av konformitet, humor, osäkerhet och rationalitet. I musikprofilskolan premieras istället positioner präglade av rebelliskhet, seriositet, självsäkerhet och emotionalitet.

Musikprofilskolans klassrum kan beskrivas som en övervägande maskulin praktik. Detta minskar exempelvis möjligheten för studenter som vill nå positionen som musiker och samtidigt uttrycka femininitet.

– Om jag som musiklärare riktar blicken mot vad som står på spel i elevernas interaktioner i musikundervisningen kan jag skaffa mig bättre verktyg för att göra eleverna delaktiga på lika villkor, menar Mikael.

Studierna bakom avhandlingen har avsiktligt begränsats till två socialt ganska likvärdiga skolor, om än med olika huvudmannaskap och inriktning. Målet för Mikael är nu att gå vidare med att jämföra positioneringar i skolor med större socioekonomiska skillnader, för att också studera positioneringen utifrån kategorier som klass och etnicitet.

Men först väntar disputationen på Kungl. Musikhögskolan 1 mars.

* * *

Om doktoranden:

Mikael Persson är musiklärare, utbildad på Kungl. Musikhögskolan (KMH). Han tog examen 2003 och arbetade fram till 2012 som musiklärare i grundskolan.

Mikael har också utbildat sig till genuspedagog och har i denna roll arbetat med jämställdhetsintegrering i Stockholms stads Utbildningsförvaltning under ett antal år. Jämställdhetsintegrering innebär en strävan att integrera jämställdhet i ordinarie verksamhet. Som genuspedagog har han bland annat blivit intervjuad av Skolverket som tagit fram diskussionsunderlag för att integrera sex- och samlevnad i grundskolans olika ämnen.

Åren innan Mikael började sin doktorandutbildning gick han en magisterutbildning i didaktik.

I Mikaels forskargärning har han parallellt intresserat sig för nymaterialistisk teori, eller det som också kan kallas för posthumanism, och hur detta perspektiv kan bidra till att diskutera musikpedagogik, och reproduktion av makt i musikklassrummet, på ett än mer nyanserat sätt. Bland annat har han gjort en nymaterialistisk läsning av rösten utifrån exemplet Jimmy Scott.

* * *

Disputation

för avläggande av filosofie doktorsexamen i musikpedagogik
vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet
i samarbete med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Mikael Persson försvarar sin avhandling
Inte bara musik – om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

Opponent: Professor Elin Angelo, NTNU, Trondheim

Fre 1 mars 13.30-15.30
Nathan Milsteinsalen, Kungl. Musikhögskolan
Valhallavägen 105 i Stockholm
T-bana Stadion

* * *

Kungl. Musikhögskolans webbplats

Hela avhandlingen i DiVA

* * *

För mera information:

Mikael Persson
mikael.persson@kmh.se
tel. 0736-48 13 37

Per-Henrik Holgersson
Akademichef
Akademin för musik, pedagogik och samhälle
tel. 08-16 18 49, 073-461 86 02

Mikael Persson disputerar fredag 1 mars i musikpedagogik på avhandlingen "Inte bara musik – om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum".

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning. 

KMH utbildar cirka 900 studenter om året inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH har särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkester- och kördirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning. 

KMH bedriver även konstnärlig och vetenskaplig forskning och forskarutbildning, utbildar i bl. a. musikterapi, och deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt.

Med 250-300 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större konsertarrangörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.