Skip to main content

Kunskapsförbundets elever mer nöjda än andra

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2019 08:52 CEST

Varje år genomför Kunskapsförbundet en elevenkät för att undersöka elevernas upplevelser av utbildningen och få syn på nya utvecklingsområden. Det är ca 3400 elever, från både gymnasiet och vuxenutbildningen, som svarat på enkäten. För att kunna jämföra resultaten med rikets ställer man samma frågor som Skolinspektionen gör i den nationella skolenkäten för årskurs 2 elever på gymnasiet. Av de 44 frågor som överensstämmer med Skolinspektionens enkät hade Kunskapsförbundet bättre resultat på 34 av dessa. Det är framförallt frågorna om lärarna som har högre resultat i Kunskapsförbundet än i övriga Sverige.

På gymnasiet var det tydligt att eleverna tycker att lärarna är det bästa med skolan. Gemenskap är också en stark faktor till varför man är nöjd med sin utbildning. På den generella frågan om eleven är nöjd med sin utbildning visar Kunskapsförbundets enkät ett svar på 3,30, ett svar över rikets på 3,23.

- Lärarna i de kommunala gymnasieskolorna i Trollhättan och Vänersborg är ovanligt bra på att få eleverna att tro på sin egen förmåga att lära, vilket man vet är viktigt för att lära mer och bättre, men också på att samskapa en trygg och stödjande miljö med eleverna. Trygghet, trivsel och goda relationer mellan lärare och elever går hand i hand med ett gott lärande. Det är därför väldigt tillfredsställande att eleverna lyfter fram att Kunskapsförbundets skolor präglas av just dessa förhållanden och vi har också under förbundets tid sett förbättrade kunskapsresultat, säger utvecklingschef Maria Hildefors.

På vuxenutbildningen är eleverna nöjda med sin utbildning, mycket tack vare lärarna och respekten som finns i klassen: 

- Många vuxna ser utbildningen de får hos oss som en avgörande språngbräda mot högre studier eller jobb inom en överskådlig framtid. För många innebär studier på vuxenutbildningen en andra, eller en annan, chans till etablering på arbetsmarknaden eller i samhällslivet. Det gör att man ofta är mycket motiverad att göra sitt allra bästa med sin studietid, fortsätter Maria. 

Kontaktperson: 
Utvecklingschef Maria Hildefors, 0521 722731 maria.hildefors@kunskapsforbundet.se 

Kunskapsförbundet är en av Västsveriges största utbildningsaktörer och erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Hos oss studerar cirka 3000 elever på gymnasiet och 3000 studenter på vuxenutbildningen i Trollhättan och Vänersborg. Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Cirka 700 personer är anställda i förbundet.