Skip to main content

Betygen fortsätter att öka i Kunskapsskolan

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2010 07:56 CEST

Kunskapsskolans 1 823 niondeklassare på 21 grundskolor når i genomsnitt ett meritvärde på 239 poäng, VG (240 p) i snitt i alla ämnen för alla elever. Genomsnittet i riket år 2009 var 210 poäng.

- Bakom detta goda betygsresultat ligger ett systematiskt arbete med att sätta mål, göra prognoser och följa upp resultaten i varje ämneslag på varje skola, säger Per Ledin, VD Kunskapsskolan. Betygsresultaten stämmer också väl med resultaten i de nationella proven.

19 av Kunskapsskolans 21 grundskolor ligger på topp-tre-placering när det gäller Kunskapsskolans mål att ha högst betyg i kommunen, varav 13 grundskolor har högst betyg. Kunskapsskolan Saltsjöbaden har högst meritvärde av samtliga Kunskapsskolor, 294 poäng, vilket är näst högst i landet efter Enskilda gymnasiet (jämfört med 2009). Störst förbättring jämfört med förra året har skett på Kunskapsskolorna i Nacka, Saltsjöbaden och Uppsala.

Även andelen elever som får betyg i alla ämnen fortsätter öka. I genomsnitt får 88% av Kunskapsskolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som 2009 var 77%.

- 88% är en mycket hög siffra när det gäller betyg i alla ämnen. Att vi kan hålla denna höga nivå och fortsätter att förbättra oss på just denna faktor, är mycket bra eftersom det signalerar att man har ordning och reda på skolan och ser till elevens hela studiesituation, säger Sofie Lindén, pedagogikchef grundskolan.

Gymnasiebehörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå där 96% är behöriga till gymnasieskolan jämfört med riket som 2009 hade en andel på 89%.

Kunskapsgymnasiet

Även på Kunskapsgymnasierna förbättras betygsresultaten. På samhällsvetenskapsprogrammet förbättras både genomsnittlig betygspoäng till 15,4 poäng (rikssnitt 14,8) och andel elever med högskolebehörighet till 98% (rikssnitt 93%). Andel elever med slutbetyg ligger oförändrad på 85% (rikssnitt 86%).

naturvetenskapsprogrammet har andelen elever med slutbetyg ökat till 91% (rikssnitt 91%). Övriga två betygsdimensioner, genomsnittlig betygspoäng och andel elever med högskolebehörighet, ligger oförändrade i nivå med rikssnitt på 16,1 poäng respektive 94%.

…………………………………………………………………………………………..

För ytterligare information, kontakta
Per Ledin, VD Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 20

Sofie Lindén, pedagogikchef grundskolan, tfn 0733-17 34 27

Cecilia Alpstig, informationschef, Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 25

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 23 grundskolor och tio gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs än i Sveriges sjunde största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

www.kunskapsskolan.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera