Skip to main content

Fler elever blir behöriga till gymnasiet på Kunskapsskolan

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 11:03 CEST

96 procent av Kunskapsskolans 2 282 avgångselever våren 2016 har behörighet att läsa vidare på gymnasiet, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Rikssnittet var 87 procent* enligt Skolverkets nya statistik.

Kunskapsskolan arbetar sedan många år systematiskt med att sätta mål, göra prognoser och följa upp studieresultaten för varje elev, i varje ämneslag på varje skola.

Det har bland annat lett till att andelen elever som får betyg i alla ämnen ökat. I genomsnitt får 92% av Kunskapsskolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som var 77%.

- Att allt fler av våra elever blir behöriga till gymnasiet samt når betyg i alla ämnen visar att vårt systematiska kvalitetsarbete samt den pedagogiska modellen med en individualiserad utbildning ger resultat. Målet är att ta detta vidare ytterligare, samtidigt som vi tar emot allt fler nyanlända elever säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan.

Även det genomsnittliga meritvärdet har ökat sedan förra året och är nu 257 poäng jämfört med rikssnittet på 224 poäng.

Kunskapsskolan lägger stor vikt vid att kvalitetssäkra betygssättningen, bland annat genom kompetensutveckling för lärarna inom betyg och bedömning samt avstämningar gentemot de nationella proven.

- I så stor utsträckning som det är möjligt arbetar vi med samrättning av nationella prov, på skolorna eller mellan våra skolor. Samrättningarna blir då också ett tillfälle för våra lärare att diskutera och stämma av betyg- och bedömningsfrågor, säger Stina Myringer-Karlsson, pedagogik- och utvecklingschef Kunskapsskolan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan, 076 -779 76 12
Stina Myringer-Karlsson, Pedagogik- och utvecklingschef Kunskapsskolan, 0733-13 27 39

*) avser avgångselever exklusive gruppen med okänd bakgrund

Kunskapsskolan med grundskolor för årskurs 4-9 och Kunskapsgymnasiet är en del av Kunskapsskolan i Sverige. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag har Kunskapsskolan i Sverige 29 grundskolor och sju gymnasier med 1200 medarbetare och 12 000 elever. Ägare är grundaren Peje Emilsson med familj..

Moderbolaget Kunskapsskolan Education arbetar med att utveckla ett internationellt nätverk av skolor som följer hela eller delar av Kunskapsskolans arbetssätt, the KED Program. Idag omfattar nätverket omkring 5 000 elever i skolor i USA, Indien, Storbritannien och Holland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy