Skip to main content

Fortsatt höga betygsnivåer i Kunskapsskolan

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2011 12:06 CEST

Kunskapsskolans 1 806 niondeklassare på 21 grundskolor når i genomsnitt ett meritvärde på 237 poäng. Genomsnittet i riket år 2010 var 209 poäng. 90% av alla elever får betyg i alla ämnen.

- Bakom vårt goda betygsresultat ligger ett systematiskt arbete med att sätta mål, göra prognoser och följa upp resultaten i varje ämneslag på varje skola, säger Per Ledin, VD Kunskapsskolan. Betygsresultaten stämmer också väl överens med resultaten i de nationella proven.

12 av Kunskapsskolans 21 grundskolor har högst betyg i sin kommun/stadsdel och fyra har näst högst betyg*. Störst förbättring jämfört med förra året har skett på Kunskapsskolorna i Spånga, Botkyrka och Landskrona.

Även andelen elever som får betyg i alla ämnen fortsätter öka. I genomsnitt får 90% av Kunskapsskolans elever betyg i alla ämnen, jämfört med genomsnittet för riket som 2010 var 77%.

- Den höga andelen elever som får betyg i alla ämnen visar verkligen fördelarna med den personligt utformade utbildningen, säger Sofie Lindén, pedagogik- och utvecklingschef Kunskapsskolan. Den gör det möjligt för skolan att kontinuerligt ha kontroll över varje enskild elevs prestationer .

Gymnasiebehörigheten ligger fortsatt stabilt på en hög nivå där 97% är behöriga till gymnasieskolan jämfört med riket som 2010 hade en andel på 88%.

*) jämförelsen med övriga skolor avser deras resultat våren 2010

…………………………………………………………………………………………

För ytterligare information, kontakta:
Per Ledin, VD Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 20
Sofie Lindén, pedagogik- och utvecklingschef, tfn 0733-17 34 27
Cecilia Alpstig, informationschef, tfn 0733-17 34 25

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 24 grundskolor och nio gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs i grundskolan än i Sveriges femte största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera