Skip to main content

Hög nöjdhet och trivsel hos Kunskapsskolans medarbetare

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 08:00 CET

En nyligen gjord undersökning bland Kunskapsskolans 1 200 medarbetare visar på fortsatt hög trivsel och stor vilja att rekommendera arbetsplatsen samtidigt som arbetsbelastningen bland lärarna har förbättrats.

Kunskapsskolan genomför varje år omfattande undersökningar bland medarbetarna på 29 grundskolor och 7 gymnasier. I undersökningen från hösten 2016 uppger 87 procent av medarbetarna att de trivs (betyg fyra eller fem på en femgradig skala) med sitt arbete vilket är i nivå med föregående år. Åtta av tio medarbetare rekommenderar Kunskapsskolan som arbetsgivare. Det kan jämföras med Jobbhälsobarometern 2016* där knappt hälften av utbildningssektorns medarbetare rekommenderar andra att söka jobb i deras organisation.

- Att våra medarbetare trivs är en nyckel för vår framgång. Utan skickliga medarbetare kan vi inte ge våra elever de kunskaper och utmaningar de har rätt att förvänta sig, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

Kunskapsskolan har sedan lång tid tillbaka arbetat med frågor kring lärarnas arbetsbelastning. Det långsiktiga arbetet har givit resultat. I medarbetarundersökningen 2016 svarar fler än tidigare positivt på frågor som ”får stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” och ”hinner med mitt arbete inom ordinarie arbetstid”. Upplevelsen av att ha en rimlig arbetsbelastning har förbättrats med tio procentenheter de senaste tre åren från 36 till 46 procent. 

- Vi är inte nöjda men genom att steg för steg jobba med förbättringar inom områden som IT, administrativa systemstöd samt elevhälsa och ledarskap ska den positiva utvecklingen kunna fortsätta framöver. Det stora behovet av skickliga lärare gör det centralt för oss att ständigt vässa oss som attraktiv arbetsgivare, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan Sverige, 076-779 76 12

*) Jobbhälsobarometern 2016, som tas fram av Sveriges Företagshälsor, omfattar ett representativt urval på ca 10 000 personer i åldern 20 – 65 år 

Kunskapsskolan i Sverige driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet och SkillEd. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden.

De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 12 000 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Företags- och vuxenutbildningen startades 2016. Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 5 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, the KED Program.

Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy