Skip to main content

Kunskapsskolan startar grundskola i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 11:55 CET

I augusti startar Kunskapsskolan en ny grundskola för elever i skolår 6-9, i nyrenoverade lokaler på Ebbe Lieberathsgatan 25 i Krokslätt i Göteborg.

Första året tar Kunskapsskolan Krokslätt emot cirka 300 elever, fördelat på skolår 6-8. Fullt utbyggd kommer skolan att ha plats för 400 elever i skolår 6-9.

Det som framförallt skiljer Kunskapsskolan från andra skolor är arbetssättet med en personligt utformad utbildning.

- I Kunskapsskolan får eleven – förutom gedigna kunskaper – lära sig att ta ansvar, planera och arbeta målorienterat, färdigheter som dagens samhälle och arbetsliv kräver, säger Kerstin Fransson, regionchef Kunskapsskolan.

Det genomsnittliga meritvärdet för Kunskapsskolans alla 9:or våren 2009 var 236 poäng och 96% gymnasiebehörighet. Snittet i Göteborgs kommun var 211 poäng och 86% gymnasiebehörighet. I Mölndals kommun var snittet 221 poäng och 94% gymnasiebehörighet.

Kunskapsskolans mål är att nå de bästa betygsresultaten i respektive kommun/stadsdel. Våren 2009 hade 14 av 20 grundskolor med avgångselever bäst betyg i sin kommun/stadsdel.

- Vi har höga förväntningar på våra elever. Genom en individuellt utformad utbildning med personlig handledning och kunskapsuppföljning varje vecka, stöttar vi eleven att verkligen tänja sina gränser, säger Kerstin Fransson.

Det här blir Kunskapsskolans första grundskola i Göteborg. På sikt räknar Kunskapsskolan med minst tre grundskolor till i Göteborg med kranskommuner. Kunskapsskolan har 23 grundskolor och tio gymnasier, varav en gymnasieskola i Gårdaområdet.

Informationsmöten för alla intresserade hålls 4 och 9 februari kl 18-20 i Kunskapsgymnasiets lokaler på Fabriksgatan 26 i Gårda. Inbjudan till informationsmötena går ut skriftligt till alla i närområdet med barn som ska börja i skolår 6, 7 eller 8, hösten 2010. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

För ytterligare information, kontakta
Kerstin Fransson, regionchef Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 56
Cecilia Alpstig, informationschef, Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 25

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 23 grundskolor och tio gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs än i Sveriges sjunde största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj samt Investor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy