Skip to main content

Kunskapsskolan startar program för att öka intresset för naturvetenskap i samarbete med Investor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:09 CEST

Investor och Kunskapsskolan satsar gemensamt på två program för elever inom Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet med syfte att öka intresset för naturvetenskap/teknik och för att på sikt öka andelen kvinnor i ledande befattning inom industrin.

Högre utbildningar inom naturvetenskap och teknik har inte tillräcklig attraktionskraft för ungdomar i förhållande till industrins behov vilket riskerar en försämrad konkurrenskraft för svensk industri. Andelen kvinnor i ledande befattningar är generellt sett fortfarande låg, i synnerhet inom verkstadsindustrin. Sverige går miste om ledare, innovatörer och entreprenörer i allmänhet men också kompetens inom naturvetenskap-  och teknikområdet. Sverige är ett litet land och behöver utnyttja all den kompetens som finns tillgänglig.

- För oss som äger och utvecklar många bolag som har svenska rötter så är tillgången till teknikkompetens och ledarskapsförmåga en avgörande ingrediens för att våra bolag ska lyckas. Satsningen tillsammans med Kunskapsskolan är ett försök till en skräddarsydd ansats att stärka intresset och kunskaperna inom naturvetenskap, teknik och ledarskap tidigt. Dessutom har vi en utmaning i att få fler kvinnor i ledande befattningar inom industrin, säger Börje Ekholm, VD Investor.

Investor och Kunskapsskolan har som ett led i arbetet med att vrida utvecklingen i rätt riktning inlett ett samarbete som resulterat i två konkreta program. Det ena, som syftar till att få en bred rekryteringsbas, vänder sig till både flickor och pojkar på grundskolan. Det andra, som syftar till att på sikt få fler kvinnor på ledande befattning inom industrin, vänder sig till flickor som läser naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet.

De elever som väljer att ansluta sig till programmen kommer bland annat att få studiestöd och coachning av högskolestudenter som genomförs i samarbete med UpGrades, inspirationsföreläsningar, studiebesök, ledarskapsutbildning och på sikt även få mentorer som är yrkesverksamma inom industrin samt viss möjlighet till sommarjobb och praktik inom Kunskapsskolans och Investors gemensamma nätverk. Projektet koordineras av Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) vid Stockholms Observatorium i Saltsjöbaden, där eleverna bl a kommer att erbjudas sommarkurser.

- KNC:s fördjupningskurser är redan idag väldigt uppskattade av NV-eleverna på kunskapsgymnasierna runt om i Sverige. Samarbetet med Investor kommer att göra kurserna på KNC ännu mera attraktiva, säger professor Kurt Berndt, chef på Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum.

…………………………………………………………………………………………………..

För ytterligare information, kontakta
Oscar Stege Unger, Informationschef Investor, 070-624 2059

Kurt Berndt, chef Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum, 070-270 45 46

Cecilia Alpstig, Informationschef, Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 25

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 24 grundskolor och nio gymnasier, 800 medarbetare och
10 000 elever - fler elever per årskurs på grundskolenivå än i Sveriges femte största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

Investor är ett investmentbolag med nordisk bas som bildades för snart hundra år sedan av familjen Wallenberg. Idag bedriver vi investeringsverksamhet i Europa, USA och Asien. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning för våra aktieägare genom att äga och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Vi är en engagerad ägare som med erfarenhet, kunskap och ett unikt nätverk utvecklar noterade och onoterade bolag till att bli ledande inom sina respektive branscher.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy