Skip to main content

Kunskapsskolan utser årets Matematiker

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2010 09:09 CEST

Vinnaren i Kunskapsskolans årliga matematiktävling heter Lisa Lokteva och går i år 7 på Kunskapsskolan Borås.

Den 20 maj i år var det drygt 150 elever på 23 kunskapsskolor runt om i landet som skrev det problembaserade matematiktestet.

- Matematiktävlingen fokuserar på tillämpad matematik och problemlösningsförmåga och består av sex avancerade problembaserade uppgifter skapade av Kunskapsskolans specialistlärare i matematik Charles Sacilotto, säger Kurt Berndt, chef för Kunskapsskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) i Saltsjöbaden som anordnar tävlingen.

Tävlingen har genomförts varje vår sedan 2006 och vinnaren uppmärksammas på skolavslutningen med ett pris och en vandringspokal.

- En fantastisk insats av Lisa att vinna årets upplaga av matematiktävlingen där de flesta av deltagarna är niondeklassare. Det finns mycket som tyder på att vandringspokalen blir kvar i Borås under de två år som hon har kvar av grundskolan, säger Per Ledin, VD Kunskapsskolan.

Matematiktävlingen är en del av Kunskapsskolans matematiksatsning som syftar till att få alla 7 500 elever att bli bättre på matematik. I satsningen ingår även Kunskapsskolans spetsprogram i matematik som är ett nytt och annorlunda sätt att fördjupa sig i matematik och ett upplägg som är unikt för Kunskapsskolan. Det innebär att eleven ägnar mer tid under veckan åt matematik och även har tillgång till individuell handledning via nätet från lärare på Kunskapsskolans Naturvetenskapliga Centrum (KNC) vid Observatoriet i Saltsjöbaden utanför Stockholm. I skolår 8 får eleven möjlighet att åka dit under ett par dagar för koncentrationsläsning och fördjupning tillsammans med elever med samma intressen från de andra kunskapsskolorna.

- Spetsprogrammet är en viktig del i vår ambition att förbättra våra elevers resultat i matematik. Vi har högre betygssnitt än genomsnittet i riket i matematik, men nivån i sig är fortfarande för låg, säger Per Ledin, VD Kunskapsskolan.

För ytterligare information, kontakta

Cecilia Alpstig, informationschef, Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 25

Per Ledin, VD Kunskapsskolan, tfn 0733-17 34 20

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 6-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål.

Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 23 grundskolor och tio gymnasier, 800 medarbetare och 10 000 elever - fler elever per årskurs än i Sveriges sjunde största kommun. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera