Skip to main content

Start för Kunskapsgymnasiets teknikprogram i samarbete med NCC

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 08:00 CEST

Nu har Kunskapsgymnasiets och NCCs nya gymnasieprogram med teknikinriktning startat i Stockholm och Göteborg. Programmet är skräddarsytt för att möta det ökande behovet av platschefer och arbetsledare i byggbranschen.

Teknikprogrammet är en gymnasieingenjörsutbildning, som ger behörighet till högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Den består av två klasser, en på Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm och en på Kunskapsgymnasiet Göteborg.

- Vi tror mycket på en koppling mellan skolan och näringslivet. Teknikprogrammet i samarbete med NCC blir ytterligare ett sätt för Kunskapsgymnasiet att förbereda våra elever på den värld de kommer att möta när de kommer ut i arbetslivet, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan.

Kunskapsgymnasiets pedagogiska modell är anpassad efter elevernas egna förutsättningar och behov. Eleverna lär sig planera, ta initiativ och ansvar för att nå tydliga mål, egenskaper som efterfrågas i arbetslivet.

I samhället råder brist på ingenjörer i allmänhet och platschefer och arbetsledare i synnerhet. Vi står också inför ett generationsskifte, där många inom dessa yrken går i pension och behovet kommer därmed att öka ytterligare.

- Vi får möjlighet att påverka byggbranschen på lång sikt då våra värderingar och fokus på hållbarhet genomsyrar hela utbildningen. Utbildningen är framtagen utifrån NCC:s och Kunskapsgymnasiets respektive kärnkompetenser, vilket borgar för högsta kvalitet för eleverna, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.

I utbildningen ingår ledarskapskurser, en mentor från NCC och möjlighet att arbeta med pågående
projekt på NCC. I årskurs tre genomförs en praktikperiod och studiebesök i något av de länder där NCC verkar. Syftet är att förankra utbildningen i verkligheten för att skapa bästa förutsättningar för elevernas kommande arbetsliv efter avslutade studier. 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan tfn 076-7797612

Svante Hagman, affärsområdeschef  NCC Construction i Sverige, tfn 070-588 22 20

Kunskapsskolan där även Kunskapsgymnasiet ingår, har grundskolor för skolår 4-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Skolorna är öppna för alla och är helt avgiftsfria. Kunskapsskolan startade 2000, har idag 29 grundskolor och sju gymnasier, 1100 medarbetare och 11 000 elever. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy