Skip to main content

Förarintyg bör vara obligatoriskt

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 15:00 CET

Över 70 procent anser att förarintyg bör vara obligatoriskt för att få framföra en fritidsbåt på sjön enligt en undersökning från kurser.se. Politiker har länge diskuterat frågan om att införa båtkörkort i Sverige, ett förslag som nu får stöd från dem som vistas på sjön.

Kurser.se har genomfört en undersökning bland båtintresserade som visar att 73 procent anser att förarintyg bör vara obligatoriskt för att få framföra fritidsbåtar på sjön. Av de tillfrågade som redan har tagit förarintyg uppgår siffran till 80 procent. Att de som redan har förarintyg tycker att det är viktigt kanske inte kommer som en överraskning, men även bland de som själva inte planerar att ta förarintyg anser majoriteten (60 %) att det borde vara obligatoriskt.

Kritik mot införande av båtkörkort
Idag är det inte obligatoriskt att ha ett förarintyg om du framför en fritidsbåt som är mindre än 12 meter lång och 4 meter bred. Frågan har varit uppe för debatt tidigare och förslag har presenteras för regeringen men än har inget beslut om obligatoriskt förarintyg eller båtkörkort röstats igenom. Moderaten Edward Riedl som nyligen debatterade mot Socialdemokraternas förslag om ett införande av båtkörkort skriver så här på sin blogg:

– Det är en politik som skulle förstöra mycket för båtlivet och visar hur liten kunskap Socialdemokraterna faktiskt har om hur båtlivet ser ut i Sverige.

Kurser.se genomförde en liknande undersökning 2009 då 64 procent ansåg att det borde införas ett obligatoriskt båtkörkort för fritidsbåtar. Årets undersökning visar att frågan fortfarande är aktuell och att andelen som anser att förarintyg bör vara ett krav för att få framföra en fritidsbåt har ökat.

Viktigaste anledningarna till att ta förarintyg Av de som redan har tagit sitt förarbevis värderas kunskap om navigering, sjöfartsregler och säkerhet högst angående varför förarintyget är viktigt. Även deras egen säkerhet var en högt värderad anledning. 80 procent av de tillfrågade uppger att de har haft användning av de kunskaper de har fått med sig från utbildningen.

Om förarintyg
Ett förarintyg är ett bevis på att du har genomgått en nautisk utbildning och prövats av en arrangör som är auktoriserad av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB). Intyget visar att du har erhållit kunskaper i bland annat navigation och säkerhet till sjöss.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via en e-postenkät med 214 svarande. Urvalet bestod av personer som gjort en intresseanmälan för kurser inom kategorin Båt och sjö på kurser.se.

Kurser.se är Sveriges största söktjänst för fritidskurser och en samlingsplats för 400 kursarrangörer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera