Skip to main content

Ge kvinnorna plats i politiken i Egypten

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 10:06 CEST

Egyptiska kvinnor står nu inför samma utmaningar som för två år sedan, skriver Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna, på Aftonbladet Debatt idag. Då spelade de en central roll för att få forne diktatorn Hosni Mubarak på fall. Men de upptäckte snart att friheten inte var ämnad åt dem. Kvinnors mänskliga rättigheter åsidosattes av Muslimska brödraskapets parti liksom oppositionspartierna.

Den senaste veckan har kvinnor återigen spelat en avgörande roll i den folkliga resningen, denna gång mot Muhammad Mursi. Aktivister som Kvinna till Kvinna är i kontakt med berättar hur kvinnor trotsade varningarna om sexuella övergrepp för att göra sina röster hörda och hur de ingav moralisk styrka och legitimitet åt protesterna.

Frågan är nu om deras rop på demokrati, delaktighet och mänskliga rättigheter kommer att hörsammas. Erfarenheten från militärens maktövertagande efter Mubaraks fall 2011 avskräcker. Tiden präglades av en utbredd straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna och begränsningar av ett fritt civilt samhälle.

Läs hela artikeln i Aftonbladet.

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Kvinna till Kvinna samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern, södra Kaukasien, Liberia och Demokratiska Republiken Kongo. Kvinna till Kvinna fick Right Livelihood priset 2002 för sitt framgångsrika stöd till kvinnors freds- och försoningsarbete. Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna pg 90 18 00 - 3