Positiv trend för värmepumpar

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2020 17:09 CEST

​2020 har börjat bra för värmepumpbranschen. Försäljningen har ökat med 8 procent jämfört med första kvartalet 2019. De segment som ökat mest är fastighetsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar.

Satsa på varseldrabbade – skapa snabbspår för omställning

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 09:46 CET

DEBATT. Ett rätt inriktat omställningspaket kan innebära att många människor som blivit uppsagda kan skola om sig och hitta ett jobb, skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, idag på altinget.se

Morgan Willis, teknisk expert på SKVP

Nyheter   •   Feb 26, 2020 07:45 CET

​Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) samlar mer än 900 installatörer, leverantörer och tillverkare verksamma på den svenska kyl- och värmepumpmarknaden. För att ge en bild av föreningens breda verksamhet presenterar vi våra medarbetare och låter dem berätta om vad de gör och vilka ansvarsområden de har. Den här gången har turen kommit till Morgan Willis, som är teknisk expert på SKVP.

Inrätta nationell strategi för att öka yrkesutbildningens status

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2020 09:52 CET

​Yrkesutbildningarnas låga sociala status är en stor utmaning för framtidens kompetensförsörjning. Att sänka behörighetskraven till utbildningarna vore ett dråpslag mot branscherna, skriver Per Jonasson, vd SKVP, tillsammans med företrädare för två andra branschorganisationer i en debattartikel i Altinget idag.

Dämpad avslutning på värmepumpåret 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2020 12:24 CET

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan.

Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 13:37 CET

​I sin iver att skapa teknikneutrala villkor har regeringen låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Regeringen måste besinna sig och revidera förslagen till nya byggregler, skriver Per Jonasson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel i Altinget idag.

Karolina Källqvist, administratör på SKVP

Nyheter   •   Dec 10, 2019 07:30 CET

För att ge en bild av föreningens breda verksamhet tänkte vi presentera våra medarbetare och låta dem berätta om vad de gör och vilka ansvarsområden de har. Den här gången har turen kommit till Karolina Källqvist, som jobbar med administration och ekonomi på SKVP.

Full fart på värmepumpsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 13:22 CET

​Under årets första tre kvartal visar försäljningssiffror från ​Svenska Kyl & Värmepumpföreningen att försäljningen av värmepumpar ökat något jämfört med samma period förra året (+2 %). Tittar vi endast på tredje kvartalet ligger försäljningen kvar på samma höga nivå som förra året. Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan frånluftsvärmepumpar minskat.

Yrkesutbildning är svaret på matchningsutmaningen visar ny utredning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 16:42 CEST

Matchningskommissionen tillsattes för att utreda hur kyl- och värmepumpbranschens rekryteringsbehov kan kommas till rätta med. Dess slutrapport visar att frågan är komplicerad och att ansvaret och förutsättningarna för att komma till rätta med den ligger på flera aktörer. Kärnan är dock enkel – om en arbetslös person går en yrkesutbildning är sannolikheten för arbete efteråt väldigt hög.

Värmepumpförsäljningen på en fortsatt hög nivå

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2019 09:49 CEST

Första halvåret 2019 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 3 procent. Tittat vi endast på andra kvartalet var försäljningsökningen 1 procent. Försäljningen har ökat inom segmenten luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar medan försäljningen av frånluftsvärmepumpar minskat under kvartalet.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • Marknad och kommunikation
  • cemdcixmlidca.pybrcfanbstiatngkc@sjukvsmp.xcseda
  • +46 (8) 512 549 53

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Adress

  • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
  • Gustavslundsvägen 135
  • 16751 Bromma
  • Sverige
  • Vår hemsida