Kommuner och landsting behöver säkra upp mot extremväder

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 14:48 CET

När sommaren var som varmast fick flera offentliga verksamheter problem. Bland annat fick Södertörns högskola stänga av sitt IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området. Låt sommaren 2018 blir ett startskott för värmesäkring av arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner. Det skriver Per Jonasson, vd för SKVP, i en opinionstext som publicerades i Dagens Samhälle idag.

Värmepumpsmarknaden stabil

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 06:52 CET

Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Under årets första tre kvartal har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 6 procent. Tittar vi på enbart tredje kvartalet var försäljningsökningen 1 %.

Energiföretagens hemställan ett steg i fel riktning

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 12:37 CET

Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) insände till näringsdepartementet per den 25 oktober en hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill genom att bemöta Energiföretagens hemställan ge näringsdepartementet vår branschs syn i frågan. Vi tror att det kan vara extra viktigt då Energiföretagen genom sitt namnbyte kan ge sken av att de representerar hela ”energibranschen” vilket är något som inte stämmer. 

Energiföretagen lyfter i sin hemställan framförallt fram två argument till varför de anser att det krävs en ändring i förordning. Det ena är att man är upprörd över att stöden i flera fall används för att bekosta energieffektiviseringsåtgärder som riskerar att konkurrera med den produkt som Energiföretagens medlemsföretag levererar, nämligen fjärrvärme. Det andra man är upprörd över är att det betalats ut eller riskerar att utbetalas stöd som överstiger kostnaderna för själva energieffektiviseringsåtgärderna. Energiföretagen vill gärna påtala att det andra problemet skulle vara en konsekvens av det första problemet. Vi vill påstå att det här handlar om helt skilda problem. 

Vi har naturligtvis stor förståelse för att Energiföretagen och deras medlemsföretag känner en stor frustration över att behöva utsättas för konkurrens när det historiskt sett varit något som fjärrvärmeföretag inte behövt bekymra sig för. Lika frustrerande måste det vara att staten betalar ut investeringsstöd med en teknikneutral utgångspunkt istället för att favorisera fjärrvärmen som teknikval. Vi är dock av åsikten att statliga stöd alltid skall vara teknikneutrala samt att konkurrens i slutändan främjar ny teknik och driver ner priset och kostnaderna för medborgarna.

Att Energiföretagen sedan har en stark önskan om att det i all lagstiftning som rör byggnader och deras energiprestanda är använd energi och inte köpt energi som skall räknas torde inte ha undgått någon i vare sig branschen eller på regeringskansliet. Vi vill dock passa på att påminna om att det enligt EU:s energiprestandadirektiv, både i den tidigare och nuvarande nyutgivna versionen, är köpt energi som är det som ska räknas. Att diskutera alternativ till detta är inte meningsfullt annat än om de tas upp i diskussioner på EU-nivå.

Vad gäller de exempel som Energiföretagen lyfter fram kring investeringsbidrag som har eller riskerar att överstiga de faktiska kostnaderna för åtgärderna är det naturligtvis inget som vi ser positivt på. Vi ställer oss dock frågande till om det är nödvändigt med en ändring i förordningen för att stävja detta problem. Enligt 17 § (2016:881) skall Länsstyrelsen fatta ett utbetalningsbeslut efter det att byggnadsprojektet färdigställts. Om de exempel som Energiföretagen lagt fram faktiskt stämmer tyder det på att Länsstyrelsen fattat ett felaktigt beslut exempelvis genom att stödmottagaren uppgett felaktiga uppgifter i sin ansökan. Det bör då vara upp till Länsstyrelsen att återkräva dessa belopp med stöd av 23 §. Vi vill dock återigen poängtera att ett missbruk av stödsystemet inte har något att göra med valet av teknik för energieffektivisering.

Vi uppmanar näringsdepartementet att avslå Energiföretagens hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande.


Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Energiföretagen (fd. Svensk Fjärrvärme) insände till näringsdepartementet per den 25 oktober en hemställan om ändring i förordning (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen vill genom att bemöta Energiföretagens hemställan ge näringsdepartementet vår branschs syn i frågan.

Läs vidare »

Fullfölj arbetet med stärkt studie- och yrkesvägledning

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 06:31 CEST

Att underlätta och utveckla kontakten mellan skolan och näringslivet är nödvändigt för att ge elever en reell chans att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Den nya regeringen bör därför ta tillvara förslagen till förbättringar av studie- och yrkesvägledningen. Det menar Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel på dagenssamhalle.se idag.

Effekten av värmeböljor förvärras av brist på kyltekniker

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 10:57 CEST

Sommarens värmebölja har lett till kraftigt höjda temperaturer inomhus och många samhällsviktiga verksamheter har drabbats hårt. Sjukhus, vårdinrättningar, serverhallar och livsmedelshanteringen är några av de områden som fått uppleva det.

Värmepumpförsäljningen fortsatt stark

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2018 11:55 CEST

​Första halvåret 2018 har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 8 procent. Tittar vi på enbart andra kvartalet var försäljningsökningen 5 procent. Försäljningen har ökat inom samtliga värmepumpssegment.

Ribban kan höjas från nära nollenergi- till plusenergihus

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 13:57 CEST

Med värmepumpar, solceller och smarta systemlösningar kan husen bli energiproducenter snarare än energikonsumenter. Det framgick under det seminarium som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen höll den 3 juli under Almedalsveckan.

Hur tar vi oss vidare från nära noll- till plusenergihus?

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:38 CEST

DE NYA REGLERNA för nära nollenergihus innebär att snart kommer i praktiken alla hus som byggs i Sverige att vara sådana. Men hur tar vi nästa steg, från nära noll till plusenergi? Vilka utmaningar finns för att plusenergihus ska fungera? Detta diskuteras under ett seminarium som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen håller i Almedalen den 3 juli.

Emil är bäst i Sverige!

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 11:42 CEST

​Vi säger grattis till Emil Larsson från Universitetsholmens Gymnasium i Malmö som på hemmaplan blev vinnare av årets Skol-SM i Kyl & Värmepumpteknik den 7-8 maj. I år var det elva elever från sju skolor som kämpade om segern.

Bra start på året för värmepumpsförsäljningen

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 10:36 CEST

​2018 har börjat starkt för värmepumpsbranschen. Totalt ökade försäljningen under första kvartalet med 12 procent jämfört med samma period förra året. Starkast har försäljningen varit för bergvärme- och luft-vattenvärmepumpar.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • Marknad och kommunikation
  • cebucipxlifya.rcbrqmanzntixwngzy@shzkvbtp.xasewk
  • +46 (8) 512 549 53

Om Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen - Kyla och värme i förening

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer, samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

SKVP jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Adress

  • Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
  • Gustavslundsvägen 135
  • 16751 Bromma
  • Sverige
  • Vår hemsida