Media-no-image

Ett steg närmare ett samgående

Pressmeddelanden   •   2014-03-13 09:20 CET

Vid ett extra föreningsmöte i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) onsdagen den 12 mars togs på ytterligare ett steg mot ett samgående med Kyl & Värmepumpföretagen (KVF). Detta genom att man beslutade att upplösa SVEP samt överföra medlemmarna till KVF. Beslutet var enhälligt.

För att ett samgående nu ska bli verklighet krävs ett andra beslut vid kommande årsmöte i SVEP samt att den sedan tidigare beslutade stadgeändringen i KVF formaliseras via ett extra årsmöte. Avsikten är att dessa bägge möten hålls på samma dag den 23 maj 2014.

- Även om gensvaret på den föreslagna sammanslagningen varit mycket positivt, är det alltid skönt att få det bekräftat på detta vis, säger Per Jonasson vd i SVEP och KVF.

- Efter föreningsmötet känner vi oss än mer övertygade om att vi är på rätt väg samt att ett samgående kommer gynna medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, avslutar Per.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Vid ett extra föreningsmöte i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) onsdagen den 12 mars togs ytterligare ett steg mot ett samgående med Kyl & Värmepumpföretagen (KVF). Detta genom att man beslutade att upplösa SVEP samt överföra medlemmarna till KVF. Beslutet var enhälligt.

Läs vidare »
Media-no-image

OS är slut – vad ska vi nu göra med all tid som blir över?

Blogginlägg   •   2014-03-03 15:03 CET

Ja, det är ju frågan på allas läppar. Ingen Kalla, ingen Hellner, inga gränslande alpinåkare. Inte ens en liten platt curlingsten så långt ögat kan nå. Hur ska vi kunna gå vidare med våra liv? Ja, det är nog många av oss som skulle behöva gå i OS-avvänjningsterapi så här dagarna efter att den olympiska elden slocknat. Men spännande var det, och bra gick det (för det mesta).

Men, handen på hjärtat är det inte skönt att få komma tillbaka i normala gängor? För det är ju variationen som ger glädjen i livet – eller hur? Så, vad finns det då att se fram emot under våren?

En hel del går det att läsa om på KV-företagens hemsida som t.ex. Nordbygg 2014 eller vad vi hoppas få ut av vår satsning på marknadsföring och kommunikation. En annan mycket viktig fråga är givetvis arbetet mot en gemensam och starkare branschorganisation via sammanslagningen mellan SVEP och KV-företagen. Andra saker som är på gång är Skol-SM samt en seminarierunda i början av juni månad. Mer om det kommer ni kunna läsa framöver på hemsidan.

Så inte ska vi behöva vara sysslolösa bara för att OS tagit slut.

Vårlängtande februarihälsningar,
Per Jonasson


Vad finns det att se fram emot under våren 2014, nu när OS precis har tagit slut? En hel del går det att läsa om på KV-företagens hemsida som t.ex. Nordbygg 2014 eller vad KV-företagen hoppas få ut av satsningen på marknadsföring och kommunikation. En annan mycket viktig fråga är givetvis arbetet mot en gemensam och starkare branschorganisation via sammanslagningen mellan SVEP och KV-företagen.

Läs vidare »
Media-no-image

EN enad organisation för branschen

Nyheter   •   2014-02-18 13:27 CET

Arbetet mot ett samgående mellan Kyl & Värmepumpföretagen och Svenska Värmepumpföreningen pågår med oförminskad styrka. Närmast på aktivitetslistan är onsdagen den 12 mars då SVEP håller extra föreningsmöte i Stockholm för att besluta om de önskar se en sammanslagning. Om det blir ett positivt svar då kommer det mötet följas av ett ordinarie årsmöte i SVEP samt ett extra föreningsmöte i KVF, bägge mötena under maj månad.

Om även de mötena kommer ut med ett positivt svar startar sedan nästa kapitel i sammanslagningen. Det som ligger närmast då är den juridiska samordningen av föreningar och servicebolag, vilket ska vara klart före halvårsskiftet. Därefter kommer ett intensivt arbete påbörjas för att under hösten få alla pusselbitar på plats. Till årsskiftet 2014/15 ska sedan allt arbete vara klart och man kommer gå in i 2015 som en större och starkare organisation.

Varför ska då föreningarna gå samman?
Likheterna mellan de två föreningarna är långt fler än skillnaderna. Man arbetar med samma teknik – den värmepumpande tekniken, man möts av samma utmaningar i formen av rekrytering och kompetensförsörjning, konkurrensen från fjärrenergi (fjärrvärme och fjärrkyla) samt behöver bevaka och påverka det arbete som sker, både på nationell såväl som på EU-nivå, i formen av förslag till olika standarder och förordningar.

Genom att gå samman kan föreningarna samordna och optimera sina resurser samt stärka sin röst i debatten och synas på ett bättre sätt. För i de här sammanhangen har storleken verkligen betydelse. I samband med att de två styrelserna beslutade att rekommendera sina medlemmar gå samman gjorde respektive ordföranden uttalanden som i allra högsta grad fortfarande är gällande:

- Det här är något som jag är helt övertygad om kommer gynna både medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, säger Peter Lundström, ordförande i Kyl & Värmepumpföretagen.

- Med de två organisationerna sammanslagna kommer vi vara bättre rustade att klara av branschens stora utmaningar som rekryterings- och utbildningsbehov samtidigt som ett dubblat medlemsantal innebär större möjligheter att påverka och föra fram medlemmarnas intressen, fortsätter Peter Lundström.

- Arbetet med att ta fram förslaget till ny organisation har verkligen fungerat mycket bra. Redan vid första mötet kändes den positiva stämning som sedan dess genomsyrat hela arbetet. Med den utveckling vi ser inom kyl- och värmepumpbranschen med en större överlappning mellan kyla och värme är det här ett naturligt och nödvändigt steg för att vi ska behålla vår styrka och förmåga att utvecklas och påverka som bransch, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP.


Arbetet mot ett samgående mellan Kyl & Värmepumpföretagen och SVEP pågår med oförminskad styrka. Närmast på aktivitetslistan är onsdagen den 12 mars då SVEP håller extra föreningsmöte i Stockholm för att besluta om de önskar se en sammanslagning.Genom att gå samman, kan föreningarna samordna och optimera sina resurser samt stärka sin röst i debatten.

Läs vidare »
Media-no-image

År 2014 – något utöver det vanliga

Blogginlägg   •   2014-01-31 13:24 CET

Nytt år bär med sig nya förväntningar och förhoppningar, så är det väl varje år i januari ? Borta (eller kanske glömda) är alla gamla dåliga samveten, alla surdegar och alla ”ska bara”. Framför på skrivbordet ligger endast ett rent, vitt blad – det vända bladet i livets bok, väntandes på att få bli ifyllt med berättelser om vad som kommer att ske 2014. Ja, vad filosofisk man kan bli så här på det nya året.

Men, 2014 kommer att bli ett år utöver det vanliga – långt utöver det vanliga. Vad är det då som kommer göra detta år så speciellt jämfört med tex 2013, frågar sig kanske den nyktre och sansade kyl- och värmepumpmedarbetaren? Jo, om allt går som jag både hoppas och tror kommer vi i mars ha ett godkännande från Europaparlamentet om den nya F-gasförordningen. En förordning som för all framtid kommer ändra på hela köldmediesituationen i Europa - och menar jag, hela världen. Som om inte det var nog, hoppas och tror jag även att vi i maj månad med pompa & ståt kan fira sammanslagningen av Kyl & Värmepumpföretagen och Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) till den nya starka, hungriga och aktiva organisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, eller vad våra medlemmar nu väljer att vi ska heta.

Ja, nog finns det alla chanser för att 2014 ska bli ett år utöver det vanliga, ett år att minnas – eller vad säger ni? Så välkomna in i framtiden – allas vår intressanta, spännande och lyckosamma framtid!

Förväntansfulla vinterhälsningar – utöver det vanliga!


Per Jonasson,
vd KV-företagen

Nytt år bär med sig nya förväntningar och förhoppningar, så är det väl varje år i januari? Borta är alla gamla dåliga samveten, alla surdegar och alla ”ska bara”. Framför på skrivbordet ligger endast ett rent, vitt blad, eller? Men, 2014 kommer att bli ett år utöver det vanliga – långt utöver det vanliga. Vad är det då som kommer göra detta år så speciellt jämfört med tex 2013?

Läs vidare »
Media-no-image

Fördjupat samarbete med Geotec och Svenskt geoenergicentrum

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 15:07 CET

Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) fördjupar sitt samarbete med Geotec och Svenskt geoenergicentrum. Det står klart i och med att Geotec och KVF ansökt om medlemskap i varandras föreningar. I samband med det träder även Per Jonasson, vd i KVF in som medlem av ledningsgruppen för Sv. Geoenergicentrum.

- Vi har sedan en tid arbetat tillsammans vid ett flertal tillfällen, så den här formaliseringen av samarbetet via ömsesidigt medlemskap känns som ett naturligt nästa steg, säger Per Jonasson i ett uttalande.

- Det här ligger också helt i linje med vår ambition att genom samarbete med ledande aktörer på marknaden stärka kyl- och värmepumpbranschens position och röst i den allmänna debatten, fortsätter Per.

För ytterligare kommentarer kontakta Per Jonasson, vd på Kyl & Värmepumpföretagen, per.jonasson@kvforetagen.se 070-962 75 41.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Kyl & Värmepumpföretagen (KVF) fördjupar sitt samarbete med Geotec och Svenskt geoenergicentrum. Det står klart i och med att Geotec och KVF ansökt om medlemskap i varandras föreningar. I samband med det träder även Per Jonasson, vd i KVF in som medlem av ledningsgruppen för Sv. Geoenergicentrum.

Läs vidare »
Syytd7pqfgioi6lgtw8uzq

Vem vinner Skol-SM 2014?

Pressmeddelanden   •   2014-01-29 10:10 CET

Den 6 – 7 maj är det dags igen! Då hålls Skol-SM i kyl- och värmepumpteknik. Sistaårselever på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram får då chansen att testa sina kunskaper innan det är dags att kliva ut i arbetslivet. Varje skola utser själv två elever i årskurs tre som får delta i Skol-SM. Tävlingen kommer i år att hållas på Framtidsgymnasiet i Stockholm.

Media-no-image

KV-företagen och SVEP - snart en förening!

Nyheter   •   2014-01-27 14:51 CET

Kyl & Värmepumpföretagen (KV-företagen) och  Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) fortsätter arbetet med att slå ihop de båda föreningarna till en enad förening för branschen. Underlag till alla medlemsföretag inför de kommande årsmötena i SVEP och KV-företagen tas nu fram. Kallelse till extra årsmöte i Svenska Värmepumpföreningen som är först ut, beräknas bli utsänt inom någon vecka.

- Att föreningarnas styrelser rekommenderat ett samgående, har tagits emot mycket positivt av både medlemmar och övriga branschrepresentanter. Det är givetvis väldigt glädjande och mycket inspirerande för oss på kanslierna i vårt fortsatta arbete att samla våra två föreningar till en ny stark organisation, säger Per Jonasson vd på KV-företagen.

Nu är det medlemmar som bestämmer hur branschens framtid ska se ut, och deras möjlighet att göra sin röst hörd kommer som sagt inom någon månad. I mellantiden pågår ett flertal samarbetsprojekt som föreningarna hoppas ska ”ge eko” i branschen samtidigt som de ska hjälpa alla medlemmar i sitt dagliga arbete. Till exempel håller föreningarna ett gemensamt seminarium kring fastighetsvärmepumpar i Göteborg den 4 februari - missa inte det. Nordbygg 2014 knackar också på dörren, och även där kommer föreningarna att samordna sina insatser och resurser för att kunna erbjuda både medlemmar och deras kunder intressant information.

Förutom det har ett flertal samarbetsprojekt påbörjats inom kommunikation, information och teknik som vi hoppas ska ge mervärde för medlemmarna.


 

Kyl & Värmepumpföretagen (KV-företagen) och Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) fortsätter arbetet med att slå ihop de båda föreningarna till en enad förening för branschen. Underlag till alla medlemsföretag inför de kommande årsmötena i SVEP och KV-företagen tas nu fram. Kallelse till extra årsmöte i Svenska Värmepumpföreningen som är först ut, beräknas bli utsänt inom någon vecka.

Läs vidare »
Media-no-image

Drömmer om en vit jul

Blogginlägg   •   2013-12-19 16:25 CET

Kikar ut genom fönstret och börjar osökt nynna på ”White Christmas” – den gamla klassikern med Bing Crosby. Ute är det nämligen +5 grader och grönt - eller nej förresten, det är grått, genomgrått. Hade det inte varit så att kalendern visade på 19 december skulle man kunna tro att det var början av november i stället.

Men, men, rätt vad det är har ”vindarna vänt”, temperaturen fallit, och i och med det också den härliga snön. Till alla barn och skidåkares stora glädje. Hoppas bara det hinner vända till julafton, det är i alla fall lite skillnad att få se jultomten komma pulsande i snö jämfört med att han kommer lunkande med paraply i handen och sydväst i stället för tomteluva...

2013 har varit ännu ett intensivt, spännande och inspirerande år. Många är det som hört av sig till oss med frågor, synpunkter, kommentarer och önskemål. Det gläder oss mycket eftersom dialog och diskussion är det som driver utvecklingen framåt.

I år är det en arbetarhelg med många röda dagar. Jag hoppas att ni alla har möjlighet att utnyttja det så ni får tillfälle att träffa vänner och släktingar, vila ut och ladda upp inför 2014. Ett år fyllt av nya utmaningar och möjligheter.

Avslutningsvis vill jag passa på att från oss alla, till er alla önska en
Riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2013 har varit ännu ett intensivt, spännande och inspirerande år. Många är det som hört av sig till oss på Kyl & Värmepumpföretagen med frågor, synpunkter, kommentarer och önskemål. Det gläder oss mycket eftersom dialog och diskussion är det som driver utvecklingen framåt.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska Värmepumpföreningen och Kyl & Värmepumpföretagen planerar att gå samman

Pressmeddelanden   •   2013-12-17 20:38 CET

Styrelserna i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen rekommenderar sina medlemmar att låta de båda föreningarna gå samman. Det står klart efter att formella beslut om sammanslagning tagits i bägge styrelserna.

I samband med att Per Jonasson, vd för Kyl & Värmepumpföretagen även inträdde som tillförordnad vd för SVEP i oktober, fick han i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett samgående mellan föreningarna. Tillsammans med en arbetsgrupp bestående av styrelsemedlemmar från bägge organisationerna har han därefter under hösten arbetat fram det förslag som respektive styrelse nu sagt ja till.

- Det här är något som jag är helt övertygad om kommer gynna både medlemsföretagen i bägge föreningarna såväl som branschen som helhet, säger Peter Lundström, ordförande i Kyl & Värmepumpföretagen.

- Med de två organisationerna sammanslagna kommer vi vara bättre rustade att klara av branschens stora utmaningar som rekryterings- och utbildningsbehov samtidigt som ett dubblat medlemsantal innebär större möjligheter att påverka och föra fram medlemmarnas intressen, fortsätter Peter Lundström.

- Arbetet med att ta fram förslaget till ny organisation har verkligen fungerat mycket bra. Redan vid första mötet kändes den positiva stämning som sedan dess genomsyrat hela arbetet. Med den utveckling vi ser inom kyl- och värmepumpbranschen med en större överlappning mellan kyla och värme är det här ett naturligt och nödvändigt steg för att vi ska behålla vår styrka och förmåga att utvecklas och påverka som bransch, säger Johan Barth, vice ordförande i SVEP.

För att ett samgående ska kunna bli verklighet krävs att medlemmarna i de bägge föreningarna vid medlemsmöten ger sitt medgivande. Kallelser till möten kommer gå ut inom kort då även en detaljerad plan över hur samgåendet sker i praktiken kommer finnas med.

SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är en oberoende branschorganisation och den officiella informationskanalen för värmepumpar, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige.

Kyl & Värmepumpföretagen är en rikstäckande branschorganisation för företag som underhåller, installerar och utför entreprenader av kyl- och värmepumpanläggningar.

För ytterligare information kontakta
- ordf i Kyl & Värmepumpföretagen Peter Lundström, peter.lundstrom@opcon.se, 08-744 62 11
- vice ordf i SVEP Johan Barth, johan.barth@geotec.se, 070-230 71 00, eller
- vd i SVEP och KV-företagen Per Jonasson, per.jonasson@kvforetagen.se, 070-962 75 41

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Styrelserna i Svenska Värmepumpföreningen (SVEP) och Kyl & Värmepumpföretagen rekommenderar sina medlemmar att låta de båda föreningarna gå samman. Det står klart efter att formella beslut om sammanslagning tagits i bägge styrelserna.

Läs vidare »
Khj55bcoij2ceuyoaaz0

Första revisionen av Auktoriserat kyl- och värmepumpföretag

Nyheter   •   2013-12-13 15:21 CET

I början av december var det dags för den första tillsynen bland de auktoriserade företagen. Först ut var Teknokyl Industrier AB i Hägersten. - Det gick ju bra, säger Dan Östedt, delägare och kvalitetsansvarig på Teknokyl Industrier AB. Vi fick en bra diskussion också där vi kunde ge förslag till förbättringar och titta framåt. Det finns helt klart en poäng att ha ett sådant här system.

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknadsansvarig
  • Marknad och kommunikation
  • cekscilia.yfbrqgppanwitinpncvrngkbgw@kvforlzttetagtlenyn.spbdde
  • +46 (8) 762 75 15
  • +46 70 962 75 15

Om Kyl & Värmepumpföretagen

Kyl & Värmepumpföretagen - Kyla och värme i förening

Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer.

Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. Vi håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Vi samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför våra medlemmars kompetens. För att säkerställa tillgång till välutbildad personal, när företagen behöver förstärkning, har vi ett nära samarbete med skolor och utbildare.

Vårt mål är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!

Adress

  • Kyl & Värmepumpföretagen
  • Årstaängsvägen 19C
  • 117 43 Stockholm
  • Vår hemsida