Skip to main content

"Mångas boende är dåligt anpassat till deras livssituation"

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2018 08:00 CEST

Svensk Mäklarstatistiks nya försäljningssiffror från maj visar på stabila bostadspriser på riksnivå under den senaste månaden. Bostadsrättspriserna gick ner med 1 procent den senaste månaden och har nu ett snittpris på nästan 2,4 miljoner kronor. Samtidigt gick villapriserna upp med 1 procent och ligger nu på drygt 3,1 miljoner kronor.

– Under maj har bostadsmarknaden verkligen tagit fart, och i stora delar av landet förmedlade vi fler bostäder än under maj förra året. Det är ett gott tecken att priserna på riksnivå är fortsatt stabila, vilket ger köpare och säljare en ökad trygghet att genomföra affärer. Vi har också sålt slut på bostäder i flera större nyproduktionsprojekt, vilket visar på ett betydligt större intresse för nybyggt än vad media förmedlar, säger Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Under maj gick priserna på bostadsrätter ner med 1 procent i Stor-Stockholm. Både i Stor-Göteborg och Stor-Malmö gick däremot priserna upp med 1 procent. I centrala Stockholm förblev bostadsrättspriserna oförändrade, medan priserna i centrala Malmö och centrala Göteborg steg med 1 respektive 2 procent. Det senaste året har bostadsrättspriserna på riksnivå sjunkit med 8 procent.

Villapriserna i Stor-Stockholm förblev under maj oförändrade, medan de steg med 1 procent i både Stor-Malmö och Stor-Göteborg. Det genomsnittliga villapriset på riksnivå gick upp med 1 procent under maj, och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan.

– Vi är positiva till att allt fler bostadsaffärer görs på bostadsmarknaden. Samtidigt ser vi att den totala rörligheten fortfarande är för låg, vilket leder till ett dåligt utnyttjande av bostadsbeståndet och förvärrar bostadsbristen. En ny Sifoundersökning från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling visar att så mycket som 55 procent av svenskarna skulle vilja ha en större eller en mindre bostad än de har i dag. Det visar att väldigt många svenskars boendesituation är dåligt anpassad till deras livssituation, säger Marcus Svanberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Kempe, marknadschef
Tel. 073-441 04 00
E-post: michael.kempe@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab


Om statistiken
Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 13 647 villor och 26 249 bostadsrätter under mars 2018 – maj 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med december 2017 – februari 2018. Årssiffran är en jämförelse mellan mars 2017 – maj 2017 och mars 2018 – maj 2018. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Bilaga

Så har bostadsrättspriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris (kr/kvm)
Riket  -1% -2% -8% 36 725 kr
Centrala Stockholm 0% 0% -9% 86 607 kr
Stor-Stockholm -1% -2% -10% 54 369 kr
Centrala Göteborg 2% 1% -5% 60 580 kr
Stor-Göteborg 1% 0% -4% 44 209 kr
Centrala Malmö 1% -1% -6% 30 521 kr
Stor-Malmö 1% -1% -4% 28 403 kr

Så har villapriserna förändrats det senaste året (storstäder):

1 månad 3 månader 12 månader Medelpris
Riket 1% 2% 0% 3 127 000 kr
Stor-Stockholm 0% 0% -8% 5 664 000 kr 
Stor-Göteborg 1% 0% -3% 4 489 000 kr
Stor-Malmö 1% 3% 2% 3 839 000 kr

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 160 bobutiker och 700 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2017 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.