Nio miljoner att söka till verksamhet för asylsökande

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2019 10:00 CEST

Länsstyrelsen har drygt nio miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande. I vårt län rör det sig om cirka 6 000 personer, de flesta i åldern 18–35 år. Insatserna ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Hejdå alkoholskador på Way Out West

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2019 09:00 CEST

Under musikfestivalen Way Out West den 8 - 10 augusti, finns Länsstyrelsen, Göteborgs Stad och CAN på plats med budskapet ”Hejdå alkoholskador”. Genom alkoholfria drinkar och alkoholquiz vill vi få besökarna att säga nej till att köpa ut och hejdå till alkoholskador.

Nytt fynd av blåskrabba nära Orust

Nyheter   •   Jul 18, 2019 15:10 CEST

​De senaste dagarna har en privatperson fångat över 50 unga individer av blåskrabba i Svanesundsområdet innanför Orust. Det är ett stort fynd som kan innebära att den främmande arten fått fäste vid Bohuskusten. Blåskrabban är mycket tålig, har stor aptit och förökar sig snabbt. Den kan därför konkurrera med andra bottenlevande arter om mat och utrymme.

Regeringen bör pröva Preems utbyggnad i Lysekil

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 13:41 CEST

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill att regeringen ska pröva om Preems utbyggnad i Lysekil kan tillåtas. Detta eftersom verksamheten kraftigt påverkar möjligheterna för länet att nå klimatmålen.

Idag stängs webbformuläret för anmälan av misskötta djur

Nyheter   •   Jul 01, 2019 16:57 CEST

De senaste åren har det gått att anmäla misskötsel av djur både via telefon, e-post och ett formulär på Länsstyrelsens webbplats. Idag tas möjligheten att anmäla via webbplatsen bort.

Var försiktig vid eldning och grillning

Nyheter   •   Jun 28, 2019 15:15 CEST

Solen och värmen har gjort det torrt i markerna. Värmen ser ut att hålla i sig några dagar och brandrisken är stor på flera håll i länet. Vi uppmanar till försiktighet och påminner om att kolla med din kommun eller räddningstjänst vilka råd de ger i rådande läge. Det är din kommun som beslutar om eventuellt eldningsförbud.

Ny tobakslag träder i kraft den 1 juli

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 10:00 CEST

På måndag, den 1 juli, träder en ny tobakslag i kraft. Den kommer att resultera i nya rökfria miljöer. Exempelvis vid busshållplatser och på lekplatser. Dessutom kommer fler produkter att omfattas av rökförbudet.

Länsstyrelsen Västra Götaland medverkar i Almedalen 2019

Nyheter   •   Jun 28, 2019 09:00 CEST

Under Almedalsveckan på Gotland, som börjar söndagen den 30 juni och avslutas söndagen den 7 juli, medverkar Länsstyrelsen Västra Götaland i början av veckan i några av det officiella programmets seminarier. Välkommen att besöka dem om du är på plats!

Lidköpings naturskyddsförening tar hem priset Årets slåtterängsskötare 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 10:30 CEST

Lidköpings naturskyddsförening sköter varje år fyra ängar på Kinnekulle. Nu får föreningen utmärkelsen Årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2019. Landsbygdsdirektör Marie Andreasson delar ut hederspriset.

Tjugo miljoner till insatser för nyanlända och asylsökande

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 10:00 CEST

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat pengar till 29 insatser som på olika sätt riktar sig till nyanlända och asylsökande. Flera av insatserna riktar sig till grupperna språksvaga och föräldralediga. Mycket handlar om nästa steg – att få ett jobb.

Åmål är ett exempel. Den dalsländska staden kommer i samarbete med andra kommuner i landskapet att genomföra en skogsutbildning för tjugo nyanlända. Närmare hälften ska vara kvinnor.

- Det är stor efterfrågan på arbetskraft inom gröna näringar i Dalsland. Vi kommer utbilda i yrkessvenska, arbetsmiljö, säkerhet och certifiering för motorsåg och röjsåg, säger Per Lundin, enhetschef för försörjning och etablering i Åmål.

Många nyanlända är nu på väg ut i arbete eller studier. Kommunerna vill på olika sätt underlätta denna övergång.

- Det har varit ett stort intresse. Kommunerna har ansökt om drygt 40 miljoner kronor till olika projekt, berättar integrationsutvecklare Daniel Uddling på Länsstyrelsen.

Integrationscentrum i Göteborgs stad har beviljats pengar för att stärka nyanländas digitala delaktighet, och Skara kommun för att anställa en kommunvägledare och familjeguide för nyanlända och asylsökande.

- Vi kan se att kommuner i länet har en god medvetenhet om vilka behov som finns i mottagandet av nyanlända och asylsökande. Det finns en stor kreativitet för att möta behoven, säger Daniel Uddling.

Du hittar samtliga beviljade insatser, kommun för kommun, i bilagorna.

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna för hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beviljat pengar till 29 insatser som på olika sätt riktar sig till nyanlända och asylsökande. Flera av insatserna riktar sig till grupperna språksvaga och föräldralediga. Mycket handlar om nästa steg – att få ett jobb.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 35 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • jakpn.xamodvgoqtl@filasenspsstdsyrlrelnwseydn.phsevk
 • 010-224 45 52
 • 070-560 71 21

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • anjeitsca.asniqclsotsokjn@bnlaptnsmzstawyrhdelgqseoln.cusecg
 • 010-224 45 46
 • 073-660 51 18

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • maoprihma.ncthwxyrdpelwhl@hhlancnsvcsteqyrxwelkvseljn.lysekm
 • 010-224 43 60
 • 072-450 24 46

Om Länsstyrelsen Västra Götaland

Vi arbetar för det hållbara samhället

Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag. Agenda 2030 är en viktig utgångspunkt när vi styr och planerar vårt arbete. Social hållbarhet är det yttersta målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och miljömässig hållbarhet sätter ramarna får hur vi kan förverkliga det hållbara samhället.

Adress

 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Södra Hamngatan 3
 • 411 14 Göteborg
 • Sverige